Role příbuzného dlužníka


Vydáno: 28.09.2016

V České republice od roku 2006, tam jsou úvěrovými institucemi, které shromažďují veškeré potřebné informace o dlužníkovi. Budou dluhy dlužníka příbuzných zničit jeho pověst, a spolu s ním dokonalost kreditní historii? Je schopen rejstříku trestů příbuzní v žádném případě vliv na dlužníka?

Za normálních okolností česká banka ověřuje solventnost a disciplínu při splácení úvěrů pouze klienta. Pokud historie splněny, bude další pokus se vydávají za příznivějších podmínek. Je-li pověst poškozena, zákazník riskuje odmítnutí všech bank v České republice.

Historie úvěr může zkazit velmi snadno. Předpokládejme, že jste zaplatili kreditní mobilní telefon. Chtěl jsem si koupit auto? Téměř všechny banky poté, co odmítají poskytovat úvěry. V blízké budoucnosti si můžete zapomenout.

Ve formě úvěru zákona skončil v kanceláři, podle právního řádu České republiky předložilo pouze údaje o dlužníkovi - půjčky, splátkových kalendářů, soudní spory s bankami a přítomnosti prodlení. Informacemi informaci o příjmech, zaměstnání, měsíční výdaje a rodinného stavu, ale vaši příbuzní nejsou potřeba.

Banka sama o sobě nebude vědět o kreditní historii své rodiny kvůli omezeným přístupem. Banka může požadovat, aby tyto informace po ruce, pokud máte písemný souhlas klienta, ale dělat volné vyhledávání na zdraví lidí nebo věcí, které se ptát trestních rejstříků, nemá žádný právní nárok. Z tohoto důvodu odmítnutí banky, aby vám půjčku v žádném případě by neměly kombinovat s příbuznými tísni - tomu budete pouze.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím a pravidelně zaplatil účty, můžete se obrátit na úřadech opravit své kreditní historii. Odborníci radí k vážným nedorozuměním v účtu, a to až do odvolání k soudu, kde si mohou napadnout závěru Bureau.

Pokud se jeden z vašich příbuzných je nejen problematická, ale úspěšní lidé, jako obchodník s křišťálově čistou pověst, pak to může být používán. Bezvadný člověk může být váš ručitel v případě, že banka souhlasí sledovat jeho historii.

V tragické shodě, v tomto případě úmrtí dlužníka, úvěr může jít jako "dědictví" příbuznými. Bankéři se snažil mírových jednání s cílem dosáhnout výsledků, a je-li jeden z zdatný členové rodiny bude souhlasit, bude úvěr bude znovu otevřen. Aby zaplatil dluh na úvěru příbuzný zemřelého muset v případě, že banka ve lhůtě šesti měsíců uplatnit nárok na dědice, notář úřad poslat žádost nebo podat žalobu. Mnoho bank se snaží, aby nechodil na takové nepříjemné kroky, radím dlužníky pojistit své životy.