Reverzní hypotéka - co to je?


Vydáno: 28.05.2018 | Aktualizace: 28.05.2018

Po schválení návrhu zákona o potřebě regulovat vydávání úvěrových fondů mikrofinančními společnostmi, které fungují na principu tradičních bank, ale v České republice vstoupilo v platnost řada rozdílů, vznikl v zemi nový fenomén. Reverzní hypotéka je otázka půjček pro kategorii starších obyvatel, která má vlastní bydlení, ale jejich úroveň sociálních dávek je na minimální úrovni, a proto jsou na pokraji chudoby. Tyto prostředky lze využít výhradně pro vlastní potřeby.

Podstatou programu

Podstatou programu je, že vlastník bytového prostoru se zavazuje vzdát se práva vlastnit byt nebo dům a převést ho do vlastní finanční instituce. Obdrží množství hmotného majetku rovnající se hodnotě majetku. Klient programu má také právo volit formu vydání finančních prostředků - jednorázovou platbu nebo měsíčně jako doplněk k základní částce důchodů.

Tento program nejčastěji využívají lidé v důchodovém věku, ale varianty jsou možné, když mladá generace apelovala na finanční návrh. Například lidé, kteří potřebují naléhavé lékařské vyšetření nebo chirurgické zákroky.

Klient reverzní hypotéky má právo bydlet v bytě a zůstane jeho vlastníkem po zbytek svého života, a po jeho smrti nemovitost přechází do vlastnictví finanční instituce. Pokud mají klienti příbuzné nebo děti, mají právo tuto nemovitost odkoupit tím, že učiní výši vydaných finančních prostředků, přičemž zohlední určitý zájem.

Organizátoři projektu poznamenali, že poptávka po této službě se výrazně zvyšuje. Každý den se lidé snaží získat informace o nabídce. Mnoho z nich je rozhodnuto uzavřít transakci, jiní se obávají předčasného vystěhování, takže neriskují uzavření smlouvy.

Tento druh půjček se narodil ve Spojených státech amerických, poté získal popularitu v některých evropských zemích. Průměrný věk klientů, kteří rozhodují o potřebě získat zpětnou hypotéku v České republice, je 70 let.

 Užitečné odkazy: