Reforma propagačních akcí


Vydáno: 12.07.2018 | Aktualizace: 12.07.2018

Nedávno se ministr zemědělství ČR, který převzal své pravomoci před nějakou dobou, začal připravovat návrh zákona o reformě v oblasti reklamních akcí. Podle zástupce úřadů má situace, která je v současné době pozorována, mimořádně negativní dopad na vývoj národního zemědělského produktu. Všechny druhy reklamních kampaní, slevách a akčních nabídkách vyprovokovat spotřebitelé odmítnou kupovat výrobky vyrobené v České republice, a místo toho dávají své preference do koše spotřebitele podobné produkty dovážené, které spadají do kategorie slev.

Nový ministr zemědělství se domnívá, že návrhy, které se pravidelně objevují ve známých řetězcích supermarketů a zaměřují se hlavně na podporu vývozu zboží, překračují všechny přípustné limity. Takže například nedávno jeden z velkých supermarketů nabídl spotřebitelům, aby si koupili litr kravského mléka, přicházejícího na území České republiky z Německa, jen za 1 korunu. Tento návrh vedl k úplné neznalosti potenciálního spotřebitele národního produktu, který v souvislosti s tím nebyl realizován a společnosti utrpěly ztráty. Kromě toho, podle ministra, podle výsledků laboratorních testů často výrobky, které jsou umístěny na regálech v prodejnách za snížené ceny, nesplňují normy kvality a mohou poškodit lidské tělo. Takovéto marketingové pohyby společností vyžadují jasnou kontrolu a existenci v určitých mezích.

Ministr zemědělství uvedl, že v obchodě existují určité hranice, což umožňuje organizovat určitých kategorií cen zboží, sezónně nebo trvale snížit ceny a poskytovat zákazníkům bonusy a věrnostní programy, nicméně tato událost by neměla mít negativní důsledky jak pro jednotlivce člověka a ekonomiky země jako celku.