Realitní odborníci debatovali o budoucnosti ČR


Vydáno: 27.03.2017

Byla raketově rostoucí poptávka po bytech v posledním období vyvolána skutečnou potřebou, či nerealistickým očekáváním zvýšení cen po vstupu ČR do EU? Vtrhnou k nám a začnou houfně skupovat nemovitosti? Má naše země dostatek pozemků pro nové bydlení či domů k rekonstrukci?
Koncem minulého týdne proběhla v pražském hotelu Marriott konference CEDEM zaměřená na problematiku nemovitostí v zemích střední Evropy. Hned v úvodu se uskutečnila zajímavá panelová diskuse (ty vždy následovaly po hlavní přednášce), která se zabývala současnou i budoucí situací na trhu s bydlením v ČR. Zastoupeny zde byly různé pohledy, debaty se totiž účastnili nejen zástupci developerů, ale třeba i hypotečních bank.

Úvod debaty přinesl zopakování všeobecně známého faktu, že v tuzemsku v poslední době výrazně rostla poptávka po bytech. V současnosti se na nový byt čeká až 6 měsíců, veškerá nová výstavba je často prodána ještě před zahájením stavebních prací a lidé se obracejí k již existujícím bytovým jednotkám.
Po zahřívacím kole položil moderátor "panelu" Jan Urban ze společnosti Simply všem zúčastněným logickou otázku: je onen boom vyvoláván skutečnou potřebou lidí bydlet, nebo spíše očekáváním nárůstu cen po vstupu země do Evropské unie? Diskutující odpovídali poměrně opatrně, přesto se vesměs shodli, že v pozadí růstu poptávky po bytech převážně stála skutečná potřeba lidí bydlet. "Češi jsou stále náročnější v požadavcích na kvalitu bydlení, a proto teď vyhledávají nové," řekl Guiseppe Colombo z developerské firmy ICKM Real Estate. Také podle Pavla Velebila ze společnosti Tide Reality je snaha Čechů změnit kvalitu svého bydlení viditelným trendem. Mezi roky 1960 a 1989 se v Československu stavělo především nízkonákladové bydlení a to teď lidé chtějí měnit, řekl Velebil. Navíc se podle něj vlastní byt či dům stává symbolem prestiže, především v Praze.

Hypotéky

Hledáte důležité informace? Projděte se s hypotečním průvodcem!

Téměř všichni diskutující ovšem připustili, že očekávání nárůstu cen v budoucnu mělo nezanedbatelný psychologický efekt, který poptávku po bytech urychlil. Shodli se ale zároveň i na tom, že po vstupu České republiky do Evropské unie se nic dramatického nestane. Peter Gage Morris z firmy Ober-Haus Real Estate Company k tomu poznamenal, že bude samozřejmě docházet k postupné harmonizaci, ať už životních standardů či cen bydlení. Kamil Kosman z České spořitelny očekává větší rozvoj hypoték, pro který tu podle něj existuje obrovský prostor. Jejich objem v ČR totiž činí přibližně 6 % hrubého domácího produktu, zatímco v západních evropských státech je to okolo 40 %.

Prý nával za hranicemi...

Jedním z důvodů růstu cen českých nemovitostí v budoucnu mělo být jejich houfné skupování cizinci poté, co se staneme členy evropského společenství. Jak se na tuto věc dívají lidé z praxe? Peter Gage Morris zaznamenal zvýšený zájem cizinců, ovšem jsou prý podle něj mezi nimi často i spekulanti, kteří nakupují za přemrštěné ceny. Také Velebil se domnívá, že cizinců přibude a že se zaměří zejména na historické centrum Prahy. Nicméně tak jako v prvním případě nás ani v tomto nečeká nic dramatického, Guiseppe Colombo například řekl, že i po vstupu naší země do EU budou stále existovat překážky pro investory. Ti kromě jiného mají problém s nájemníky, kteří mohou v budově setrvat i přes nesouhlas majitele. Navíc najít a rekonstruovat starou nemovitost je podle Colomba velmi obtížné. Majitelé prý totiž na takové nemovitosti chtějí doslova "rýžovat" a neuvědomují si, kolik peněz bude třeba investovat do její rekonstrukce.

Bude kde bydlet?


Informace o bydlení

Více informací o bydlení najdete ve stejnojmenné sekci.

Jan Urban poté nastolil další zajímavé téma týkající se schopnosti naplnit onu již zmiňovanou poptávku Čechů po bydlení. Máme tedy dostatek pozemků či starých nemovitostí k rekonstrukci? Pavel Velebil prohlásil, že Praha nabízí mnoho nezastavěného prostoru, a protože je již hotov územní plán, také se ví, kde je možné stavět. Dynamický rozvoj podle něj v poslední době zaznamenává například Praha 7 či Praha 9, je zde navíc řada bytů vhodných pro přestavbu. Naopak poměrně skeptický byl Giuseppe Colombo. Řekl, že územní plán sice hotov je, ovšem velkým problémem je neexistující infrastruktura (a úřady prý často chtějí, aby ji zaplatil investor). K okamžité výstavbě je tak podle něj připraveno jen málo oblastí. Colombo si rovněž stěžoval na obtížné jednání se sousedy kvůli stavebnímu povolení či na zdlouhavou přípravu projektu, která se může táhnout až tři roky.
Peter Gage Morris vidí budoucnost v zástavbě zemědělských pozemků. "Na mnoha místech, kde ještě dnes můžeme vidět obilná pole a pasoucí se krávy, v budoucnu najdeme betonové zástavby obklopené supermarkety," prohlásil. 

Debata se závěrem stočila na téma zda budou Češi preferovat bydlení v bytech, či v domech. "Lidé již do domů jdou," řekl Pavel Velebil, "ovšem například fakt, že nejmenovaný významný stavitel domů se teď zaměřuje především na byty, ukazuje, co bude na trhu dominovat." Podle Velebila je také zřejmé, že Češi jsou spíše stavitelé, než kupci domů. To potvrdil i Kamil Kosman, Česká spořitelna podle něj totiž většinu hypoték poskytuje na samovýstavbu, a ne developerům. Giuseppe Colombo to nicméně přičítá především doposud nezralému trhu.