Půjčky: Nové léky na boj s lichvou! Uzdraví trh nebankovních úvěrů?


Vydáno: 07.03.2017

Vykasané rukávy, velké sliby... A nic z toho. Tak se jeví souboj státu s úvěrovými predátory. Další kolo: vláda schválila další novelu zákona o spotřebitelském úvěru. A navrch – stát, neziskové organizace, finanční arbitryně i bankovní asociace se srocují ke společné vlně odporu. Změní se něco?

Nový zákon o spotřebitelském úvěru platí od začátku roku 2011. Jeho schvalování i vstup v platnost provázel velký humbuk, jak stát ruku v ruce s Českou obchodní inspekcí konečně s úvěrovými predátory, lichváři a s neetickými postupy při zprostředkování a sjednávání nebankovních půjček zatočí.

Očekávání jeho autorů jsme shrnuli v tomto článku:

Nový zákon o spotřebitelském úvěru dlužníkům pomůže, ale zdaleka vše neřeší
Shrňme si, co se za rok a půl změnilo:

Zadluženost českých domácností podle údajů České národní banky vytrvale roste. V červenci dosáhla 1,138 milionu korun. Oproti červnu vzrostla o 3,96 miliardy, meziročně téměř o 52 miliard.
Počet osobních bankrotů se podle údajů z letošního června meziročně zvýšil o 64 procent, počty osobních bankrotářů lámou rekordy: například v květnu bylo bankrotů vyhlášeno 1 524, v červenci „jen“ 1 245
„Nový zákon upravující povinnosti zprostředkovatelů a poskytovatelů úvěrů platí již od 1. ledna 2011, Česká obchodní inspekce však zjišťuje porušování práv spotřebitelů ve stále stejném rozsahu, a to nejen zprostředkovateli, ale i věřiteli z nebankovního sektoru.“ uvádí Česká obchodní inspekce v pololetní zprávě z letošního roku. Za první pololetí stihla zkontrolovat 141 úvěrových společností, zákon porušilo 72 z nich. Pro představu o efektivitě kontrol: úvěrových společností v Česku působí tisíce.
Kalouskův nový recept
Možná právě nemilosrdné skóre, ve kterém úsilí regulátorů a kontrolorů dostává od lichvářů stále na frak, vyburcovalo ministerstvo financí k dalšímu činu. Aspoň to naznačují. Navíc tu ovšem tak trochu existuje závazek zanést do naší legislativy směrnici Evropské unie 2011/90/EU.

A tak ministr Miroslav Kalousek zajistil ve vládě schválení další novely zákona o spotřebitelském úvěru. „Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem navrhovaných změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování,“ nechal se slyšet.

Přečtěte si, jaké návrhy putují ze Strakovy akademie do parlamentu:

Teď už jen odpovědně. Věřitel bude moci podle novely poskytnout spotřebitelský úvěr, až když posoudí, zda bude dlužník schopný splácet. „Tato změna by měla zabránit úmyslnému předlužování spotřebitele a posílit princip odpovědného úvěrování,“ vysvětluje mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Povinnost posoudit „úvěruschopnost“ spotřebitele však obsahuje již současný zákon. Novela nijak nevymezuje, jaké parametry má věřitel před poskytnutím úvěru zkoumat – jen mu nařizuje, aby jednal s „odbornou péčí“. Podle ministerstva má jako profesionál sám vědět, co je třeba zohlednit. Když to neudělá, poruší zákon.
Konec směnkám a šekům. Ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru už nebude možné použít směnku ani šek.„Bude tak zabráněno existujícím neférový praktikám spočívajícím ve vyplňování bianco směnek v rozporu s tím, co bylo mezi stranami dohodnuto, nebo vymáhání pohledávky ze zajišťovací směnky i přesto, že samotná pohledávka ze spotřebitelského úvěru již byla zaplacena,“ říká mluvčí ministerstva financí Jakob.
Zajištění – pouze přiměřeně. Zajištění úvěru už nebude moci být ve zjevném nepoměru k výši půjčky. „Chceme zamezit praktikám, kdy úvěrovým predátorům jde primárně o získání prostředků od spotřebitele formou realizace neúměrně vysokého zajištění – zástavní právo k nemovitosti, smluvní pokuty aj. – namísto získání prostředků řádným splácením spotřebitelského úvěru,“ vykládá mluvčí ministerstva.
Konec drahých hovorů a esemesek. Při sjednávání úvěrů už nebude možné využívat „drahá telefonní čísla“, která vám za minutu hovoru nebo jedinou esemesku schramstnou třeba stokorunu. „Při komunikaci se zákazníkem v souvislosti se spotřebitelskými úvěry tak nebude možné využívat linky 900, 906 a podobně,“ upřesňuje mluvčí ministerstvo financí.
Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru budete moci do 14 dní odstoupit. Smlouva o zprostředkování úvěru bude muset být uzavírána písemně a do 14 dní od ní budete moci bez udání důvodu odstoupit – tedy pokud už na jejím základě nedošlo k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odstoupením se pak smlouva kompletně ruší – včetně smluv a ujednání o doplňkových službách, jako je třeba pojištění. Smlouva o zprostředkování navíc bude muset osahovat výši odměny zprostředkovatele – pokud půjde z kapsy člověka, který si bere půjčku.

Čtyřikrát vyšší pokuta. Za porušení zákona bude hrozit až dvacetimilionová pokuta. Dosud hrozí za porušení zákona o spotřebitelském úvěru pokuta maximálně ve výši pěti milionů korun. Česká obchodní inspekce ovšem této zákonné páky prozatím zrovna přísně nevyužívá. Za první pololetí letošního roku uložila 63 pokut v celkové výši 691 500 korun, nejvyšší dosáhla pouhých (!) sto tisíc korun.
Pravidla bez kontroly nemají smysl
O zhodnocení vládních plánů jsme požádali odborníka na problematiku spotřebitelských úvěrů, ekonoma Tomáš Prouzu.

„Je velmi dobře, že ministerstvo financí pouze netransponovalo evropskou směrnici, ale také reagovalo na časté nekalé obchodní praktiky,“ říká Tomáš Prouza. Chystané změny vidí pozitivně, upozorňuje však na dvě zásadní slabiny. „Bohužel není připravena žádná osvětová kampaň, která by občany informovala o změnách, které výrazně posilují jejich práva – a dokonce ani není poskytovatelům úvěrů stanovena informační povinnost ve formě, která by byla pochopitelná většině klientů,“ upozorňuje Tomáš Prouza. Největší slabinou ochrany klientů před pochybnými úvěrovými firmami však podle něj zůstává samotný kontrolní mechanismus. „Hlavním problémem je, že orgánem dohledu u nebankovních úvěrových firem a úvěrových zprostředkovatelů zůstává Česká obchodní inspekce, která nemá na rázný zásah ani kapacitu, ani znalosti. Navíc bohužel novela neumožnila České národní bance ani České obchodní inspekci provádět ‚kontrolní nákupy‘, tedy otestovat plnění zákona na vlastní kůži inspektorů,“ komentuje Tomáš Prouza.

Nová antilichvářská platforma je na světě
Novelou spotřebitelského zákona však novinky kolem boje s lichvou nekončí. Jako jeden muž se chtějí úvěrovým predátorům postavit zástupci finančních institucí, neziskového sektoru i státní správy. Před několika dny ohlásili založení Platformy pro odpovědné finance. Neziskový sektor v projektu zastupuje Člověk v tísni a Poradna při finanční tísni, za komerční sféru se na něm podílí Česká bankovní asociace a Česká leasingová a finanční asociace, stát pak zastupuje finanční arbitryně Monika Nedelková a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. „Platforma si klade za cíl sloužit primárně jako fórum pro diskuzi nad palčivými společenskými tématy, jako jsou neetické praktiky na trhu spotřebitelských úvěrů, problematika lichvy, otázky férového vymáhání či finanční gramotnost veřejnosti,“ shodují se její zástupci. Jedním z prvních cílů platformy je podpora novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která by lichvu zařadila mezi trestné činy, kterých se může dopustit i firma.
„Rádi bychom přispěli k tomu, že se oběti lichvy budou více obracet na orgány policie a tyto že budou více institutu trestného činu lichvy využívat. Pokusíme se být nápomocni zpřesnění metodiky pro státní zastupitelství při vyšetřování a dozorování vyšetřování uvedené trestné činnosti,“ uvedl Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Finanční arbytrině Monika Nedelková zase apeluje na spotřebitele, aby hájili svá práva. „Když se stanou obětí predátorské praktiky nebo lichvy, měli by se snažit situaci řešit a využít všech dostupných možností obrany, určitě se obrátit na policii a případně podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem nebo se obrátit na soud,“ uvedla.

Všespásná gramotnost?
Jak se nové snahy o regulaci zdivočelého trhu nebankovních půjček vydaří a zda konečně sklidí dlouho očekávané ovoce, se teprve ukáže. Většina odborníků i našich čtenářů však opakovně připomíná, že celý problém má docela prosté řešení: zvýšit finanční gramotnost lidí. Nedávný výzkum mezi učiteli, kteří se zapojili do projektu Rozumíme penězům, jenž organizuje občanské sdružení AISIS společně s GE Money bank, ukázal, že osm z deseti dotazovaných kantorů by zavedlo finanční gramotnost jako povinný předmět už na základní škole. Jinudy nejspíš cesta nepovede. Jak známo platí, že co se v mládí naučíš… V pozdějším věku navíc už všechno leze do hlavy hůř. Ostatně potvrzuje to další z nedávných výzkumů. Podle analýzy Ery – Poštovní spořitelny lidé penězům rozumět chtějí, téměř osmdesát procent Čechů prý ví, že se bez orientace v oblasti financí neobejde. Jenže problém je, že je to zkrátka nebaví. „Zjistili jsme, že lidem nejvíc brání v hlubším vzdělávání v oblasti financí nedostatek času, velké množství a komplikovanost informací. Obtížně se v nich totiž orientují. Často také nevědí, na koho se mají v případě potřeby obrátit,“ dodává výkonný ředitel odboru řízení segmentů Poštovní spořitelny Aleš Pospíšil.