Půjčka bez potvrzení příjmu. Jak reálné je to dostat?


Vydáno: 05.10.2016

Vysoká solventnost - hlavním požadavkem bank, pro ty, kteří chtějí čerpat hotovostní úvěr řešit své finanční problémy. Ale i v případě, že dlužník má stálý příjem a stabilní finanční situaci, nemůže vždy potvrdit jejich schopnost platit, což lze vysvětlit tím, že stávající realitou práce rynkaChehii, kdy zaměstnavatelé odmítají oficiální zaměstnání zaměstnanců, a oni na oplátku ochotně souhlasit s takovým návrhům, se snaží vyhnout se povinné zdanění. Nicméně i přes že české banky našly alternativní způsoby, jak zhodnotit finanční situaci svých zákazníků, což vede k jejich řadě spotřebních výrobků byly půjčky bez osvědčení o příjmu, které jsou vyrobeny bez doklad o platební schopnosti, zajištění a ručitelů.

Za prvé, dnes, ve srovnání s údaji před rokem, mnoho bank snížil objem úvěrů pro tyto programy, což je dána jejich neochota přijmout velká rizika, které jsou typické pro tento typ spotřebitelských úvěrů, díky výraznému zhoršení hospodářské situace v zemi, pokles výnosů českých občanů a vysoké inflaci, mnozí bankéři se rozhodli raději méně "nebezpečné" úvěrů, které jsou vydávány za přítomnosti kompletní dokumentace, zajištění či ručitelů. Ale ve stejné době, na trhu najdete aktuálních nabídek od bank získat půjčky bez dokladů prokazujících příjem, nemluvě o půjčky od mikrofinančních institucí vydána pouze v případě, že klient pasu.

Podle současných programů komerčních bank v nepřítomnosti potvrzení o příjmu klient může získat až 300 tis. Kč. ve výši 25% ročně, ačkoli v praxi peníze vydávané na základě vyšších úrokových sazeb v důsledku přítomnosti velkého rizika špatných úvěrů pro tyto úvěrové přísliby. Krátkodobého dluhu, v souladu s programem obvykle nepřesahuje 60 měsíců, a pokud je to žádoucí, může dlužník vždy vrátit předčasně přijatých finančních prostředků, které se vylučují s podmínkami úvěrů.
Na druhou stranu se chránit před spolupráce s klienty, kteří se vracejí na časové dluhů, banky ukládají velmi přísné požadavky, které žádají o úvěr v takových podmínkách. Za prvé, program věřitel může naznačovat, že dávat peníze na takový program, může pouze dlužník s trvalou registraci nebo zaměstnání v oblasti, kde je poskytnutí půjčky. Za druhé, namísto potvrzení o příjmu alternativní klient poskytne dokumenty přímo či nepřímo s uvedením jeho bonitu (např cestovní pas, absolvent titul, osvědčení o registraci daňového atd.) A za třetí, pravděpodobnost odmítnutí, když uděláte úvěr bez dokladů, je mnohem vyšší než u ostatních spotřebitelských aplikacích, jako důvod takového rozhodnutí může být i rozcuchané vzhled dlužníka nebo nepřesnou informaci, uvedl ve svém dotazníku (například někdy spotřebitele snaží "uměle" zvýšit své příjmy pomocí skutečnost, že banka nevyžaduje doklady potvrzující příjem).

Je pozoruhodné, že problém úvěr bez potvrzení platební schopnosti, nyní velmi problematické, vzhledem k tomu, že se změnily okolnosti českých bank nejsou ochotni přijmout taková rizika, zejména proto, že jsou tak utápí v problémových dluhů, které nelze získat zpět v důsledku pádu příjmy dlužníků či nedostatek dodatečné zajištění závazků. To znamená, že banky jsou stále více používají platební programy bez osvědčení o příjmu jako způsob, jak přilákat nové dlužníky, které při posuzování úvěrových aplikací, které nabízí alternativní podmínky pro získání úvěrů (poskytnutí dokumentů nebo zajištěného majetku