Proveďte české banky vydal ručitele úvěr?


Vydáno: 14.11.2016

Poměrně často přátelé nebo příbuzní jsou žádáni, aby ručit za ně v bance. Mnozí se shodují, bez přemýšlení o odpovědnosti a důsledky. Ale marně. V budoucnu garanta sám může potřebovat peníze, bude se obrátit na banku o úvěr a získat výjimku.

Samozřejmě, odmítnout druhý, a ještě více - blízký příbuzný ručení je někdy obtížné. Ale dříve, než podepíšete smlouvu, však měli pečlivě přemýšlet, protože v případě zpoždění, banka může požadovat, aby dlužník splatit dluh na místě (bez ohledu na důvod).

Ručení obdrží "podarunochok" ve formě půjček po splatnosti, včetně všech pokut a penále - docela příjemná. A to, zda osoba, která vystupovala jako ručitel, získat úvěr na vaše jméno? Bohužel, jasná odpověď na tuto otázku zní ne. Mnoho bank při výpočtu solventnosti klienta, s přihlédnutím ke všem svým opakujícím se závazky, včetně záruky. Mluvení v Jinými slovy, Ručitel může vystavit úvěr pouze tehdy, pokud bude sloužit jak příjmové kreditů.

Některé české banky nepůjčují zákazníkům s existujícími smlouvami, které zaručují další půjčky. Ve skutečnosti, v takové chování bank je určitá logika - protože garant odpovědnost z úvěru ne méně než dlužník. Tím vyvstává otázka, proč banka zákazníka s cizími lidmi dluhů.

Někdy se zákazníci se snaží jít o podvádění banku, aniž by upřesnila v žádosti o úvěrové záruky v platnosti. Ale to není možné. Takový klient banka pravděpodobně odmítne. Skutečnost, že dostupnost jistotou vždy objeví v úvěrové historie člověka, a banka musí přezkoumat ji před vydáním rozhodnutí o možnosti půjčování.

Někdy, i když tam jsou časy, kdy je úvěr, na němž muž zachránil, už dávno zavřené, a úvěrová historie informace, které nejsou zahrnuty. V tomto případě se banka, která byla vydána úvěr, budete muset vzít pomoc svého plné zralosti a na své budoucí věřitele. Pak tyto informace budou vzaty na vědomí zaměstnanců bank, a je-li jiné překážky na úvěr nebude sepsat dohodu a peníze budou uvedeny.