Prosazování dobrých skutků


Vydáno: 18.07.2018 | Aktualizace: 19.07.2018

Potravinářské banky působí po celém světě. Žádná civilizovaná země nemůže ignorovat aspekty lidskosti, a proto jsou takové struktury nezbytností, která je zaměřena na řešení problémů hladných. Na území České republiky jsou dnes aktivní také potravinářské banky, které sbírají dobrovolné dary od producentů potravin, obchodů s potravinami a jednotlivců jako potravinové soupravy, které budou později přeneseny na lidi, kteří to potřebují.

Federace potravinových bank v České republice konstatuje, že nedávno došlo k výraznému navýšení zásob potravin, které pravidelně přijímá fond organizace. Dnes se stále více zapojují do tohoto programu nejen velké charitativní organizace, ale i soukromé osoby. Podle zástupců Federace potravinářských bank se v první polovině roku 2018 shromáždilo pětkrát více gastronomických produktů než ve stejném období loňského roku.

Federace potravinových bank v České republice

Značný nárůst potravin v bankách je nejčastěji spojen se zákonem, který ukládá největším supermarketům povinnost povinně převádět zboží, u něhož vyprší expirační doba pro tyto společnosti. Tento zákon se však nevztahuje na jednotlivce. A jak říkají zástupci Federace, potravinářské sady pocházejí nejen od komerčních organizací, ale také od jednotlivých občanů, kteří dávají přednost charitativě v dobré víře.

Na začátku roku se ředitel Federace potravinových bank obrátil na charitativní společnosti, aby pomohli při nákupu dodatečného vybavení, které by pomohlo v optimálních podmínkách, aby obsahovaly produkty, dokud nebyly předány potřebným. Některé společnosti odpověděly na žádost a přidělily potřebné finanční prostředky, které byly použity na nákup chladicích zařízení. Díky tomu je k dispozici více jídla k pravidelnému rozdělování mezi lidi, kteří jsou pod hranicí chudoby. Nyní existují podmínky pro uložení asi 700 tun potravin.