Promlčecí lhůta na úvěr: je třeba spoléhat na štěstí?


Vydáno: 05.10.2016

Muž připravuje půjčky po chvíli přestane platit, a tak se začne vybírat dluhy. Roste rychle, ale příčina není takový zájem jako mnoho pokuty a penále příštích období, které banka od prvního dne prodlení. Když pacient dosáhne věřiteli, mělo převést na jinou rovinu - a dlužník se již snaží o roli žalovaného u soudu.

Pravděpodobnost se samozřejmě, málo. Ale co je zajímavé: po prvním banka soud relace neobdržel peníze, klient Zdálo se, že zapomněli na dlouhou dobu neobtěžujte. Pohon je být šťastný? No, v případě, že promlčecí lhůta uplynula úvěrových obchodů, možná ano. Alespoň legitimní důvod, aby nevrátí banky půjčit si peníze od dlužníka v tomto případě bude.

Prosperovat?
Jakýkoliv dlužník má právo žádat o zrušení všechny jeho bankovního dluhu po uplynutí tří let od data poslední splátku úvěru. Znamená to, že Deadbeat pro její dostatečně čistý, aby jednoduše vyhnout se kontaktu s bankou za 36 měsíců? V žádném případě.

Prohlásit svůj dluh zruší platnost pouze dlužník, že v průběhu posledních tří let žil velmi tiše a jakýkoli zástupce banky není kontaktován. A ne kvůli tomu, že se vyhýbal těchto setkání, a kvůli banálním zapomnětlivost věřitele. A někdy to? Někdy. Ale ve většině případů, bankovní úředníci ještě zkusit sám připomínat. Nejméně jednou za rok, ale pošlou úřední sdělení dlužníkovi, se snaží najít kompromis ohledně telefonu a dokonce naznačují setkání. A tak pokud člověk chodí do dialogu (a jak nejít, pokud se objeví bankéři speciální vytrvalost), promlčecí lhůta se vynuluje a začne nový počítat ode dne posledního kontaktu.

V opačném případě jakékoliv následné žádosti banka prodloužit promlčecí lhůtu dlužník bude oprávněn podat protižalobu a požádat soud, aby připustit nezákonnost akcí věřitele. Bude to zastavit bankéři? Je nepravděpodobné. Místo toho se budou chovat ještě těžší, ale zákon je v tomto případě zcela přesunout na straně dlužníka. Ta vydrží jen silný tlak z jejich strany.

A kdo ne moc?
Počkejte, dokud se banky, aby to nepodaří, částečně tříd hloupý. Koneckonců, věřitel může chytí a nezapomínejte, a ten, který život je připraven zkazit. Ano, dluh je ve skutečnosti lepší, aby sbírat. Zvláště nepříjemné bankéři vrátit peníze ještě. A dokonce ve větší míře, než bylo původně plánováno. Protože jen začnou zobrazovat na obzoru finančních potíží, bude to nejlogičtější předem informovat věřitele. Najednou se nabízejí na místě vystavit kreditní dovolenou nebo dokonce dohodnout na restrukturalizaci dluhu? Sue najednou banka zjevně nechce.

V každém případě, tam jsou problémy s kreditní dlužník bude muset připravit psychicky. se nelze vyhnout nepříjemné setkání, hovory a pomalé i hrozby ze strany věřitelů. Berou pryč hodně úsilí. Ale souběžně s touto potřebou také vydělávat peníze a hledat nějaké jiné možnosti, jak řešit finanční problémy. Obecně platí, že těžký vlastní jednu hodinu. Ale vyrovnat se s takovou katastrofou je to možné, hlavní věc - naučit se tolerovat, a ne hledat výmluvy a v žádném případě ne vzdát.