Proč české banky odmítají vystavit úvěr?


Proč české banky odmítají vystavit úvěr?

Každý všední den stovky lidí, kteří přicházejí do českých bank - změnách jedna měna, někdo pošle poukázku, někdo chce přispět, a někdo přišel žádat o půjčku. Ve službě úvěru je jiný. Pokud banky odmítají směnných kurzů pouze tehdy, když pokladna žádná částka požadovaná zákazníky nebo pokladní pochybnosti o pravosti bankovek, které jim pak odmítne poskytnout úvěr je mnohem pravděpodobnější, i když klienti důvod, proč nemají obvykle říkají.

Rozhodnutí, zda vydat klientovi úvěr nebo dotaci, obvykle podávány v průběhu tří dnů po ověření dokumentů ze strany klienta. Ale jakmile své kreditní historii a informace o jeho životě. Finančními institucemi v České republice upřít zásluhy na ty, kteří nesplňují model ideální dlužníka.

Takové okolnosti jako je nedostatek stabilní práce žadatele, vynikající přesvědčení, jsou registrovány u policie či psychiatrické léčebny ze strany bank, považovaných za významné faktory pro selhání úvěrů. Často popíral velmi mladých lidí (ve věku méně než 23 let) kvůli pochybnostem o jejich platební schopnosti nebo přiměřenosti.

Nicméně, dospělí, kteří hledají poměrně rozpouštědlo, často dostávají bankovní vzdání na požádání - v případě zaměstnanců Úřadu k závěru, že oni předtím vzali půjčky a umožnit opožděným platbám nebo žalován jinou úpadku banky své povinnosti. Mají-li zaměstnanci banky zjistí, že klient měl před nimi skryto veškeré okolnosti, pokud jde o jejich finanční situace, může to být také důvod, proč nechtějí zahrnout ji mezi své klienty.

Stává se, že banky jsou osobní "černé listiny" z lidí, s nimiž se nechtějí zabývat. Mezi těmito mohou zahrnovat lidi, kteří kdysi byli vzhledem k bankomatu v hodnotě více než bylo požadováno a nevrátil se přebytek částku zpět do banky. V době krize, banky se zdráhají poskytovat úvěry lidem, pracovníkům v odvětvích problémem, a ty, jejichž rodinní příslušníci jsou menší děti nebo jiní příbuzní, kteří nemají příjem.

Někdy banky odmítají vydat úvěru osobám, jejichž ruce jsou tetování, které označují identitu občana do světa zločinu. Často dostávají odmítnutí a seniory, s dotazem úvěr na deset nebo více let - podle zástupců bank oprávněné obavy, že jejich dlužník zemře před časem mohla dostát svým závazkům. V případě, že klient za předpokladu, potvrzení o jeho příjmu vypadá podezřele a zdá se, falešná aplikace takového občana může být rovněž odmítnut.