Problémy se splácením úvěru? Také v případě nenahlášení změny kontaktů


Vydáno: 05.04.2017

Třetina problémových dlužníků nehlásí úvěrové společnosti změny kontaktních údajů, prodražují si tím vymáhání a navyšují celkovou výši dluhu. Na tento častý jev upozornila inkasní společnost M.B.A. Finance.

"V bance podepíšete úvěrovou smlouvu nebo uzavřete kontrakt s pojišťovnou. Následuje splácení půjčky, respektive hrazení pojistného. Pak se přestěhujete či změníte číslo mobilního telefonu a do toho začnete mít problémy s placením. Banka se vám snaží dovolat, pojišťovna vám posílá upomínky, ale všechno marné, spojit se s vámi není možné. Nezdá se vám to pravděpodobné?" ptá se Jana Tatýrková z M.B.A. Finance a dodává, že zdánlivou drobnost v podobě povinnosti hlásit věřiteli nové kontaktní údaje neřeší v České republice velké množství lidí.

"Prakticky každý subjekt půjčující peníze či prodávající nějakou službu si dává do všeobecných podmínek odstavec o povinnosti sdělovat změnu adresy a telefonu. Žádná sankce za nenahlášení z toho ve většině případů neplyne, tak proč se tím zabývat. Ale právě neuvedení aktuálního kontaktu může způsobit velké komplikace," upozorňuje Tatýrková.

Problém s neaktuálností kontaktních údajů na dlužníky potvrzuje právě zkušenost inkasní společnosti M.B.A. Finance, která spravuje stovky tisíc dlužníků. "Při přebírání pohledávek našich klientů k zajištění jejich inkasa, postrádáme jakýkoliv kontaktní údaj, to je adresu nebo telefon až u 36 procent případů. Na dalších 24 procent dlužníků máme pouze telefon nebo pouze kontaktní adresu. Musíme pak složitě dohledávat platné kontakty, čímž se prodlužuje doba vymáhání a značně se zvyšují náklady," uvedl jednatel inkasní společnosti M.B.A. Finance Kamil Kavka a dodal, že jen na 40 procent dlužníků obdrží platný telefon i adresu.

Není-li k dispozici žádný platný kontakt a dohledání není úspěšné, neexistuje jiná možnost, jak dlužníkovi, i když jde třeba o několikasetkorunový nedoplatek, tuto informaci v rámci mimosoudního inkasa sdělit. "Pak dochází k politováníhodným situacím, kdy se dlužník o svém dluhu doví až od soudu po podání žaloby věřitelem, kdy mu k této částce přibudou další náklady spojené se soudním řízením," doplnil Kavka.