Přísné opatření pro zábavu s alkoholem


Vydáno: 04.07.2018 | Aktualizace: 04.07.2018

Nedávno se na území České republiky zvýšily maximální sankce za pití alkoholických nápojů na veřejných místech. Nyní může být za tento trest uložen správní trest ve výši zhruba 10 tisíc korun. Také počet míst, která byla zakázána pro takovou událost jako veřejná konzumace alkoholu, se zvýšila.

Tento zákon platí v České republice již více než 10 let. Zvláště pod velkou pozorností strážců objednávky je hlavním městem Prahy. V současné době je na seznamu více než 800 míst, kde jsou zakázány alkoholické nápoje. Většinou se jedná o parky, nákupní centra, dětská hřiště, stejně jako atrakce pro turisty.

Omezení používání alkoholu na veřejných místech na tato opatření nekončí v České republice. Nedávno bylo známo, že jsou ohroženi tím, že dostanou impozantní pokutu i osobám, které ve svých rukou nosí láhev nápojů obsahujících alkohol. Takové výrobky by měly být převedeny pouze v uzavřeném stavu do vaku nebo vaku.

Utahování podmínek konzumace alkoholu se také dotýkalo těch, kteří chtějí vypít některou ze stávajících alkoholických nápojů v blízkosti vodních ploch nebo na jakémkoli vodním vozidle. Fanoušci, kteří kombinují outdoorovou rekreaci a pití alkoholu, zachyceni během této zábavy budou muset zaplatit až 100 tisíc Kč. Podle představitelů kompetentních orgánů v těchto otázkách jsou lidé ve stavu intoxikace, kteří se baví na vodě, hrozbou nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Proto, aby se snížil počet nehod, ke kterým dochází v bezprostřední blízkosti nádrže nebo na vodě, měl by být trest stíhaný na maximum. Občané, kteří byli opakovaně potrestáni za tento trestný čin, mohou být trestně odpovědní a uvězněni po dobu 12 měsíců.

Česká pirátská strana navrhla novelizovat zákon a stanovit toleranční parametr, který umožňuje použití malého množství alkoholu osobou odpočívající u vody. Parlament však návrh nepodporil.