Primární a sekundární formy splácení úvěru


Vydáno: 20.01.2017

Splátka úvěru - to včasné splácení úvěru dlužník obdrží plnou částku (jistina a úroky).

Proč bankovní software? Stačí se podívat na statistiky!

Proces splácení je poměrně složitý a zdlouhavý. Mechanismus splácení může mít různé formy zajištění pro splácení úvěru, které jsou určeny do jisté míry chránit zájmy věřitelů jako první. Jejich seznam obsahuje (v souladu s článkem 329 CC):

zástava;
propadá;
jistota;
Bankovní záruka a další.
Mezi nimi efektivnější - bankovní záruky a ručení.

Zdroje splácení úvěru

Tyto zdroje mohou být rozděleny na:

Primární. Tento příjem dlužníka (právnická osoba - zisk z prodeje výrobků vyráběných společností, jednotlivci - platu a dalších příjmů;
Sekundární. Tyto zdroje jsou výnosy z prodeje zastavené nemovitosti, finanční prostředky, které slibovaly ručitele nebo ručení a pojišťoven.
Systém bankovní organizace pomocí primární i sekundární zdroje splácení liší. Splátka úvěru dlužníkem upravuje úvěrovou smlouvu z příjmu, závazek nebo naléhavý příkaz k převodu částky peněz. Kromě toho, úvěr je splacen v den příjezdu platební lhůty nebo jiného stanoveného období (za předpokladu, že dostupnost finančních prostředků na bankovním účtu dlužníka).

Dobrovolný formou zabezpečení pro splacení úvěru
Pokud je úvěr splacen v hotovosti, je zákazník povinen v pravý čas přinese hotovost na pokladně banky. Takže v tomto případě se použije dobrovolný formuláře dlužník své platební povinnosti na bankovní instituce v souladu s podmínkami smlouvy o půjčce.
dlužníci příjmy jsou skutečné zárukou vrácení pouze v případech, kdy se finanční situace dlužníka stabilní a že je připraven spolupracovat s bankou čestně (first class dlužník). V této situaci, kdy nebezpečí z prodlení je téměř žádný úvěr, banky věří, že bude stačit jen legálně konsolidovat úvěrové smlouvy splátku úvěru v důsledku příjmu přichází ve prospěch dlužníka.

 

Stále více a více dlužníků (11%) neměl splácet své úvěry včas, za tímto účelem dodatečné banky jsou zajištěny záruky

Dodatečné záruky splacení

Ne všichni dlužníci jsou prvotřídní a kreditní jsou obvykle spojeny nějakým způsobem s určitými riziky. Za těchto okolností má banka potřebu získat dodatečných záruk splácení, to znamená, proto je třeba se obrátit na druhotný zdroj splácení úvěru. Výplata úvěru z dalších zdrojů - je použití bankovní instituce formulářů povinné oživení výdajů.
Použití systému druhotných zdrojů má svůj právní jistotu, ale to vyžaduje bankovní organizace bez námahy a časově náročné. Z tohoto důvodu se při rozhodování o pravděpodobnosti úvěru klíčového zaměření primárních zdrojů, včetně příjmu. Pokud máte jakýkoliv příjem žádosti pochybnosti reality jako hlavní zdroj splácení úvěru od banky, vydávající kreditní zdržet, protože druhotné zdroje pouze posílit primární, ale ne je nahradit.

Banka hypotéční má právo kdykoli zkontrolovat počet, typ, cena a podmínky, za kterých jsou pozůstatky zastavené nemovitosti. Pokud se zjistí snížení velikosti zajištění, pak banka má právo na uzavření dohody s dlužníkem dalších doplňkových způsobů, jak vymáhat povinnosti.