Předběžná kupní smlouvy: co to je a kdo ji potřebuje


Vydáno: 17.10.2016

Možná, že naši dědové a babičky ani neví, co je to předběžné smlouvy o prodeji / nákupu. Dnes je dokument se stal častější, a to zejména v tom, že nemovitost je stále více prodávány na úvěr. Jak je tomu nyní nákupu / prodeji málokdy kompletní bez hypotéky nebo úvěru, předběžné dohody již obsahují obvyklé dokumentů. Většina z nich podepsali po uzavření rezervační smlouvy.

Kreditní vyžaduje více zakázek

PDKp používá především v situacích, kdy zájem o koupi nemovitosti, lidé chtějí, aby se s finančními prostředky pomocí hypotečního úvěru nebo jiného finančního produktu. Předběžná dohoda navrhuje většina bank jako důkaz účel úvěru: to vám potvrdí vaše právo na klasické hypotéky nebo půjčky od banky (vždy s cílem). V tomto ohledu je předběžná dohoda podrobně popisuje vlastnost, která je předmětem prodeje / nákupu.

Kdy jindy potřebuješ předběžnou smlouvu o prodeji / nákupu

Další oblastí použití tohoto typu smlouvy je, když potenciální kupující může při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o dostávat vlastnictví majetku. K tomu obvykle dochází v případě, že zahraniční investoři mají nárok na koupi nemovitosti v České republice je omezena na měnových předpisů. Tato situace je řešeno pomocí smlouvy, která dává kupujícímu budoucnost pověření, které investor převést práva a povinnosti třetího subjektu, který v budoucnu bude mít právo na nákup nemovitosti v České republice. Jako příklad lze uvést, třetí předmět může vést Českou republiku otevřít právnickou osobu.

To by mělo zahrnovat předběžné smlouvy o prodeji / nákupu?

Podstatou je PDKp písemný závazek jejích členů, že uzavře smlouvu po určitou dobu nákupu / prodeji za podmínek, které jsou zapsány v objektivním o smlouvě.

Je žádoucí, aby plná forma plánovaného souhlasu nákupu / prodeje se přidá k předchozí dohody. Tento krok pomůže vyhnout se budoucím problémům při projednávání smluvních podmínek.

Předběžná smlouva stanovuje časový rámec pro prodej

V případě smlouvy obtíží prodej / nákup v době, kdy nebudete mít. Pokud dodány před koncem doby trvání smlouvy není uzavřena, na základě občanského zákoníku, mohou usilovat o soud, že vůle jedné ze stran byl proveden soudní příkaz.

Chcete-li uzavřít předběžnou smlouvu o prodeji / nákupu, musíte splnit několik zákonných požadavků. Z formálního hlediska, je nutné, aby dohoda byla uzavřena v písemné formě. Obsah musí zaregistrovat smlouvu, povinnost uzavřít smlouvu o prodeji / nákupu a lhůty, v nichž je smlouva uzavřena. Vzhledem k tomu, smlouva o prodeji / nákupu mohou být přidány k předběžné dohodě, musí určit předmět koupě a povinnosti prodávajícího převést vlastnictví na kupujícího a prodávajícího uhradit kupujícímu povinnost stanovenou částku. Je žádoucí nastavit konkrétní hodnotu vlastnosti nebo alespoň způsob, jak další definice.

Občanský zákoník nebo obchodní zákoník?

Je třeba také věnovat pozornost na právní stranou. Ačkoli celkový režim s předchozí dohodou, která se týká převodu vlastnického práva k nemovitosti se řídí právními předpisy obsažené v občanském zákoníku, sám předběžná dohoda v obchodních vztazích, které se řídí obchodním zákoníkem.

Vybrané položky v předběžném kupní smlouvy o prodeji / nákupu

Kromě nezbytných smluvních složek by zahrnovalo smlouvu a další předměty pro vaši ochranu a důvěru.
Za prvé, bude předchozí dohoda určit způsob platby při koupi nemovitosti. Na základě budoucí dohody je kupující povinen provést vklad. Tato částka se udržuje v buňce v notáře nebo advokáta, pak je zahrnut do celkových nákladů na vlastnictví. Vklad zájem označuje kupující a prodávající dává záruku, že nebude ztrácet svůj čas a úsilí pro nic za nic. Také v předběžné smlouvě často předepsané předměty, které vám umožní kompenzovat trest záloha za nedodržení smlouvy. Trest je nutná v případě, že kupující nesplní povinnosti stanovené ve smlouvě. V tomto případě se peníze investované může mít prodejce. Toto právo musí být uvedeno ve smlouvě.

Další důležitou oblastí, na kterou byste měli věnovat pozornost, zdá problematický záruky. To může také být zohledněna ve smlouvě. V rámci záruky, především se týká sankcí za porušení povinnosti vyplývající z předběžné smlouvy o prodeji / nákupu.

Jeden z možných sankcí může být odmítnutí smlouvy na výchozí některých povinností (např non-hypotečního úvěru, atd.) Důvody pro odmítnutí smlouvy mohou být různé: ve prospěch obou smluvních stran, a pouze jeden z nich.

Kromě toho společný bod ve smlouvě, může být budoucí povinnosti prodávajícího, že nebude pokračovat v prodeji nemovitostí, které je předmětem smlouvy během její platnosti. Prodávající také zaručuje, že nebude bránit nákup nemovitosti formou zástavního práva, přítěž majetku, atd.
Free Form předběžné smlouvy o prodeji / nákupu ho přizpůsobit specifickým potřebám účastníků a jejich skutečnou a očekávanou životní situaci.