Praha byla zařazena do seznamu měst v Evropě, nejlepší otvorem pro uvedení do provozu


Vydáno: 24.11.2016

"European Initiative Start-Up" představila seznam měst v Evropě, kde podle názoru podnikatelů, je nejlepší otevřít spuštění.

Evropská iniciativa pro uvedení do provozu (ESI) loni v listopadu do dubna aktuálního průzkumu, ve kterém se dotazoval 700 podnikatele v Evropě. Cílem bylo zjistit, které město v Evropě lepší podmínky pro otevření startu, a zmapovat migrační systémy podnikatele. Vědci studovali tyto systémy a hodnotili faktory, které přilákaly podnikatele nebo srazit z určitého města.
Výsledkem byl seznam evropských měst, kde nejlépe zahájit spuštění. To bylo v Praze 16. místě, těsně po Varšavě. V deseti byly Berlín, Londýn, Amsterdam, Barcelona, Lisabon, Dublin, Stockholm, Mnichov, Kodaň a Vídeň.
Z celkového počtu 700 respondentů Startups každá pátá společnost vykázala v zahraničí. Většina podnikatelů se stěhoval z Itálie (odtoku - 29%). Nejpopulárnější začínajících, které se rozhodnou přestěhovat, bylo Holandsko (přítok - 31%).
Důvody, proč lidé otevřené společnosti v zahraničí, ne doma v 71% případů bylo zmíněno více kvalifikovaných pracovníků; 69% - zralejší ekosystém startech, 51% - touhu snížit náklady, 44% - více příležitostí k přilákání investic.
Iniciativa ESI je nezisková organizace založená v roce 2012 tvořit sjednocené spouštěcí komunitu v Evropě. Podporuje fond Allianz kulturní nadace.