Povinná školní docházka prodlyatymut další rok

Povinná školní docházka prodlyatymut další rok

Ministr školství České republiky, Katerzhyna Valahova byl návrh zákona, který řekl, že pokračování školní docházky po dobu až 10 let, a to prostřednictvím povinných školení třídy.

Ministr navrhuje zavést pro české děti, povinné 10-ti letého školy. Novela školského zákona, který prodloužil povinnou školní docházku na dobu jednoho roku, bude česká vláda zvážila v září tohoto roku. V rámci změny, měly by všechny české děti dostávají povinné předškolní vzdělávání v soukromých mateřských škol nebo přípravných tříd ve středních školách v průběhu roku.

Nicméně, kapky a věková hranice pro přijímání dětí do školky na 4 roky, a pak - a až 2 roky.

"Děti by měly chodit do školy déle a naučit se dříve začít. Vzdělávací model povinné předškolní, se etabloval úspěšně ve všech evropských zemích, "- vysvětlil zákona ministr. Očekává, že povinné přípravné třídy v legislativním procesu, budou zavedeny až v září 2017.