Potřebné doklady a postup pro odstranění hypoteční břemeno pozůstalosti po zaplacení dluhu


Vydáno: 31.10.2016

Plná platba hypotéky pro každou osobu, je skutečným zážitkem. Pro majetku zakoupené na úvěr, je to úplně, av rodinného rozpočtu existuje značné množství dodatečné částky. Avšak i po zaplacení dluhu je jeden háček. Ten je potřeba pro odstranění věcného břemene z bytu. Na první pohled se to může zdát složité, ale to není, a četl příběh až do konce, uvědomíte si, že je to docela jednoduché.

Pravidla vztahu mezi hypotéční (dlužníkem, tedy vy) a hypotéční (banka) se řídí právním řádem České republiky "On hypotéka". Existují písemné doklady potřebné k odstranění věcného břemene na pozemku. Je třeba poznamenat, že celý proces by mělo být provedeno, protože případě výhradně na základě dokumentů, které potvrdilo potřebu splácet hypoteční registraci. I když ve skutečnosti je třeba mít přítomnost v následujícím obalu: Dokument potvrzující potřebu odstranění věcného břemene (pouze uvedeno v zákoně). V závislosti na situaci, to může být takto: prohlášení. Je jménem obou stran hypotéky - hypotéční a bankou. Proto byste měli kontaktovat nejbližší pobočku svého věřitele s požadavkem, aby takový dokument. Jeho forma je v každém úvěrové instituce. Hypotéka. V případě registrace věcného břemene na dokumentu. Úsudek. V případě, že soud rozhodl ukončit přítěže bytu. Dokumenty identity. Pro vás je to cestovní pas ČR, a pro banku - ověřená kopie plné moci osoby, která o odstranění břemen a zakládající dokumenty. hypoteční smlouvy o originál. Pomoci na plné splacení úvěru a smlouvy o úvěru. Právní dokumenty, které majitel nemovitosti je právě vám. Doklad o úhradě registračního poplatku za vydání nového osvědčení o vlastnictví. Tento bod stačí pouze tehdy, když chcete získat nový certifikát, který má žádná známkování na kauci. Jak lze vidět ze seznamu, nebo jsou všechny dokumenty jsou ve vašich rukou, nebo musí být vydána bankou. Vzhledem k obtížím s jejich obdržení nebudete mít.
Je potřeba provést změnu v Jednotného státního rejstříku práva k nemovitostem a transakcí s ním. Je odpovědností Federální služby pro státní registraci, katastru nemovitostí a kartografie (Rosreestra). Tak, plné montované dokumenty, které předloží svém okolí kanceláři státního orgánu. Zde je třeba poznamenat, že odvolání provedena na místě zápisu do rejstříku nemovitostí, který je odstraněn tíhy. Do tří pracovních dnů poté, co bude předložení úplné dokumentace provést záznam o splácení hypotéky. To je proto, že tentokrát jste schopni zcela nakládat se svým vlastním majetkem. Objednáte-li si nové osvědčení o titul, aniž by značkování na kauci, bude jeho vydání bude konat o měsíc později. Jak je vidět z výše uvedeného hlavní část procesu - navštívit banku získat potřebné dokumenty. Pak je potřeba přenést do Rosreestra a jen čekat na odstranění věcného břemene. Tak jednoduché a dostatečně rychle.