Posoudit vlastnost musí nejen když přijdete do banky pro úvěr - expert


Posoudit vlastnost musí nejen když přijdete do banky pro úvěr - expert

Na mnoha hypoték v písemné formě. Většina již víte, jaké doklady je třeba shromáždit pro první výlet do banky, která musí být z hlediska příjmů a přeplatky, což vede hypotečních úvěrů. Mnohem menší pozornost je věnována informace o postupu samotného a úvěrových operací oceňování nemovitostí. Mimochodem, posoudit vlastnost je nezbytné nejen když přijdete do banky o úvěr.

Real Estate - je klíčem
Většina bank provést posouzení před emisní hypotéky. Tento postup se provádí pomocí specializovaných firem či hodnotících odborníků-hodnotitelů. Tato funkce je třeba vzít v úvahu i specifické účely, pro které je odhad. Specifičnost je, že věřitel považuje to za první nemovitostí, které v případě nezaplacení úvěru mohou být prodávány a získat správné peníze na základě smlouvy o půjčce. V tomto ohledu je věřitele na základě uzavření hodnotitele určuje adekvátnosti opatření, pokud jde o hodnoty úvěru.
Kromě toho posouzení je, když uděláte prodejní transakce, pojištění nebo kapitolu majetek. To hodnotitelé musí uchýlit k posouzení škod a odškodnění. Mimochodem, pokud budete mít úvěr zajištěný svém bytě, bude také muset vyhodnotit.

Na zemi tvrdší
Když už mluvíme o posuzování apartmánů zvláštní problémy často vznikají. Většina občanů si mohou sami posoudit oko v 10-15% své hodnoty. Odhadce také dělat to více profesionální, s přihlédnutím ke všem faktorům - umístění a počet podlaží kvalitní opravy a sousedy a poskytnout přesnější údaje.
Nezávisle nastavit cena pozemku je mnohem obtížnější. Obecně platí, že je nutné definovat nebo hodnotu, nebo hodnotu jejího pronájmu.
Jako odborníci říkají, že nejvíce určit cenu pryv'yazavshys oznámení sousedy těžké. Můžete chybět, stejně jako av menší strany. Tržní hodnota pozemků závisí především na jeho umístění a vlivem vnějších faktorů, stejně jako rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu a aktivitě kupujících a prodávajících.
Všimněte si, že tržní hodnota pozemků se mění v průběhu času, a hodnota pozemků se koná vždy k určitému datu. Pokud změníte účel změny půdy (přípustné použití) a tržní hodnotou.

Co určuje cenu
Země ve městech a oblastech, v příměstských družstvech jsou odhadnuty na základě analýzy údajů o trhu na prodejní transakce, nájemné, ceny návrhy týkající se nemovitostí (včetně nepřipraveného pozemku). Cena mít dopad na stav inženýrské a dopravní infrastruktury, dostupnosti sociálních a komunitních služeb a životního prostředí. Nezapomeňte na historickou hodnotu pozemků a mnoha dalších faktorech.
V analýze cen transakcí nebo návrhy na nezastavěných pozemcích, je třeba vzít v úvahu blízkost a dostupnost elektrifikace a hazovodosnabzheniya a dalších faktorů ovlivňujících ocenění