Poplatek za vedení úvěru. V Německu nezákonný. U nás? První banky ho vracejí...


Vydáno: 07.03.2017

 

Je správné, aby si banky účtovaly poplatky za službu, která klientům nepřináší užitek? Konkrétně jde o poplatek za vedení a správu úvěru. Loni dal Spolkový soudní dvůr za pravdu sdružení spotřebitelů, že vybírání takových poplatků je nezákonné. České banky shodně tvrdily, že jich se tento případ netýká...
Letos v létě se právník Petr Němec rozhodl domáhat na Komerční bance navrácení poplatků za spravování úvěrového účtu a svůj případ medializovat. Banka jeho výzvu o navrácení poplatků zamítla, a tak Němec podal návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem a žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1. Ten nakonec na konci srpna vydal platební rozkaz, kterým žalobnímu návrhu vyhověl. To ovšem neznamená, že uznává nároky pana Němce: „Platební rozkaz je do velké míry pouze automatizované rozhodnutí bez odůvodnění a nestanoví, zda byl poplatek účtován po právu, či nikoliv. Nelze z něho věrohodně usuzovat, zda je právo na mé straně. Pokud banka podá odpor, bude platební rozkaz zrušen a v soudním řízení bude již soud žalobu a argumenty v ní projednávat a zkoumat, přičemž řízení bude ukončeno rozsudkem, který by odůvodnění obsahoval,“ vysvětluje právník Němec. K řízení nedošlo a průlomového rozsudku jsme se nedočkali: Komerční banka se v září rozhodla nespokojenému klientovi vyhovět a poplatky vrátit. Bylo to poprvé, co česká banka vrátila poplatky za vedení úvěrového účtu.
Pokud byste snad čekali, že banky se teď chytnou za nos a začnou klientům poplatky za vedení úvěru vracet. Tím by si ale způsobily ztráty v řádu stovek milionů a to si zkrátka nemůžou dovolit. Ani samotná Komerční banka se nemá k tomu, aby automaticky vracela poplatky všem klientům, kteří jsou ve stejné situaci jako Petr Němec. „Každou stížnost klienta řešíme individuálně. Poplatky za správu úvěru jsou účtovány v souladu s českým právem a jsou jasně definovány v každé smlouvě s klientem, který je o jejich účtování předem informován a k jejich placení se uzavřením smlouvy zavazuje. K žádnému paušálnímu vracení poplatků tedy není důvod,“.

Banky se „svých“ poplatků jen tak nevzdají
Petr Němec se rozhodl v celé věci dál angažovat. Založil web Jdeto.de, na kterém radí ostatním bankovním klientům, jak se domáhat navrácení poplatku za vedení úvěru: „Doufám, že se mi podaří motivovat spotřebitele, kteří jsou ochotni aspoň něco pro svá práva udělat. Pochopitelně se jedná o menšinu, ale již se mi ozvalo mnoho těch, kteří se chtějí se svou bankou pustit do sporu z principu a hodlají riskovat i náklady řízení před soudem. K soudu však zatím nikoho nenaháním, protože takový krok teď není taktický. Zatím se snažím spotřebitele motivovat k tomu, aby rozesílali výzvu bankám k vydání bezdůvodného obohacení a obraceli se na finančního arbitra.“

Zástupci většiny bank, které jsme oslovili, reagují na dotaz Peníze.cz, zda neplánují na své „poplatkové politice“ něco měnit, navlas stejně. „Poplatky spojené s úvěrem považujeme za korektní a v souladu s českou legislativou. Poplatek v sobě zahrnuje nejrůznější služby s úvěrem spojené, např. korespondenci s klientem, služby infolinky a další komunikaci spojenou se správou úvěru atd. Jde o náklady neodvíjející se od výše úvěru, proto je dle nás korektnější forma poplatku než navýšení úrokové sazby. To by navíc paradoxně některým klientům (zejména u vyšších objemů úvěru) náklady zvýšilo,“ říká Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB. Monika Klucová z Komerční banky doplňuje: „Poplatek připouští i zákon o spotřebitelských úvěrech (§10 odst. 2) s tím, že musí být uveden jako součást RPSN, tj. porovnatelné efektivní sazby zohledňující všechny platby klienta zveřejňované všemi bankami a poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Rozhodnutí německého soudu, které zmiňujete, není v České republice závazné.“

Opravdu jsme na tom jinak než v Německu?
České banky se rády odvolávají na to, že rozhodnutí Spolkového soudního dvora v Německu nehraje pro české prostředí žádnou roli. Pokud by se však celá věc dostala k soudu i v České republice, mohl by být verdikt velmi podobný. Německý soud se při svém rozhodnutí totiž odvolával na evropskou směrnici 93/13/EHS. „Stejně jako Německo, i my jsme vázáni právem Evropské unie. Směrnice 93/13/EHS byla implementována i u nás, je proto závazná a soudy by se jí měly řídit. Každý konkrétní případ je ale vždy nutno rozhodnout na základě skutečností, které jsou ojedinělé, nelze tedy obecně říci, že soudy v těchto situacích rozhodnou stejným způsobem,“ vysvětluje advokátka Sofie Pondikasová.

 

Bude tedy možné, aby se nespokojení klienti dobrali k soudnímu rozhodnutí, které by platilo jako precedens pro další spory? „Místo pojmu precedens bych v souvislosti s českým právem hovořil spíše o relevantním judikátu některého z vyšších soudů. Toho ale jeden klient nemůže docílit. Částky, kterých se mohou jednotliví klienti domáhat, většinou nepřesahují ani hranici bagatelního sporu (10 000 korun), odvolání k soudu druhého stupně zde tedy zákon neumožňuje. Menšina klientů, která tuto hranici překročí, a dostane se před soud odvolací, na dovolání již jistě nedosáhne. Tyto spory obecně u soudu vyššího stupně skončit nemohou a judikát takového soudu nejde běžným individuálním sporem získat,“ přiznává Petr Němec, který si jako svůj hlavní cíl vytyčil získání právního názoru Městského soudu v Praze, který je odvolacím soudem pro pražské obvodní soudy, v jejichž různých obvodech sídlí snad všechny tuzemské banky. Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze je velmi respektovaný odvolací soud, mohlo by mít jeho rozhodnutí velkou váhu i pro další případy. Judikátu v širší rovině můžou naopak dosáhnout některé ze spotřebitelských organizací a sdružení, podobně jako tomu bylo v Německu. Zajímavé bude rovněž sledovat situaci na Slovensku, kde chce vláda premiéra Roberta Fica nechat zákonnost poplatku za vedení úvěrového účtu přezkoumat soudem.
Vzniká tu šance pro malé banky?
Poplatků za vedení a správu úvěru se v České republice nechtějí vzdát především bankovní titáni, kteří by tím přišli o pořádný balík peněz. Tím však dávají příležitost menším bankám, které se vůči tradičnímu českému pojetí bankovního byznysu vymezují a své úvěry se rozhodly nabízet transparentně bez zbytečných poplatků. Jednou z nich je například Air Bank, spadající pod finanční skupinu PPF. „Snahu pana Němce vítáme. Ani my nepovažujeme poplatek za vedení úvěrového účtu za rozumný. Platit za vedení úvěru nám přijde podobně absurdní, jako chtít po klientech poplatky za příchozí platbu nebo vložení peněz do banky. Obecně jsou klienti dlouhodobě nespokojeni s poplatkovou politikou velkých bank. Proto současné pokusy o vracení alespoň poplatků za vedení úvěru vidíme jako poměrně logické,“ říká mluvčí Air Bank Vladimír Komjati a dodává, že našim bankám stále chybí dostatečná transparentnost: „Každá banka má nějaké náklady a nemůže všechny své služby poskytovat úplně zadarmo. Navíc podle našich zkušeností jsou klienti ochotni bance rozumně platit, pokud za své peníze dostávají kvalitní produkty a služby. S náklady na poskytnutí a vedení půjčky by však měla banka podle našeho názoru počítat již v rámci tvorby úrokové sazby, protože nejde o žádné nadstandardní služby. To by současně klientům umožnilo lépe porovnávat nabídky jednotlivých bank.“
Boj za zrušení poplatků za vedení úvěru, do kterého se Petr Němec pustil, je nepochybně během na dlouhou trať a jen těžko můžeme očekávat, že by banky daly svou kůži zadarmo. Rostoucí počet klientů, kteří se na svou banku obracejí s žádostí o vrácení poplatků, a způsob, jakým se banky brání, aby nedošlo k soudnímu rozhodnutí, ukazují, že situace pro klienty není úplně ztracená. Pokud patříte mezi ty, kteří se rádi perou za svá spotřebitelská práva, můžete se přidat do boje.