Podmínky úvěrových institucí


Vydáno: 01.12.2016

Banky, které tvoří úvěry pro dlužníky pracují za přísných pravidel stanovených pro ně centrální bankou České republiky. Taková opatření jsou nezbytná k zajištění spolehlivého a stabilního fungování bankovního systému. V tomto smyslu banka České republiky umístil řadu pravomocí:

- Řízení úvěrových institucí;
- Vývoj a implementace měnové politiky;
- Řízení komerčních finančních institucí;
- Nastavte oběh peněz v České republice;
- Provádění bezhotovostních plateb mezi bankami;
- Vedení regulaci měny;
- Zajištění bezpečnosti zlatých a měnových rezerv České republiky.

Ve snaze účinně plnit své funkce, Bank of ČR používá několik metod:

- Vypracovat a stanovit postup bank;
- Dohlíží na činnost úvěrových institucí;
- Zajistit přísné dodržování požadavků ze strany komerčních bank stávající ekonomické požadavky;
- Nastaví požadavky na bankovní rezervy;
- Řídí postup při refinancování bank;
- Poskytuje slevy politiky;
- Poskytuje devizové intervence a operace na volném trhu.

Jedním z hlavních cílů centrální banky v České republice je vytvářet podmínky pro minimalizaci případných negativních sociálních a ekonomických důsledků v případě ztráty likvidity banky. Centrální banka je znepokojena varování krize domácího finančního systému a vytvoření optimálních struktur pro banku obecných ekonomických podmínek.

Navzdory skutečnosti, že česká centrální banka má právo na přímý zásah do činnosti úvěrových institucí, stále má oprávnění provádět inspekce výše uvedených struktur - a to jak vlastní a přilákal auditory.

Česká národní banka pravidelně analyzuje komerčních bank, a v případě jakýchkoliv porušení, posílá příkazy ukládat sankce. Trest za úvěrovou institucí, která porušila pravidla stanovená centrální bankou v České republice, může být nejen pokuta nebo zákaz provádění řady operací, ale úplný přehled o licence.

Pravidelně kontrolujte provádí podporovat přiměřené posouzení centrální banky finanční situace České nad úvěrovými institucemi, pochopení problémů, příslušných pro posouzení rozsahu ohrožení zájmů vkladatelů a včasné prevence.