Podle Evropské unie v České republice je nízká úroveň chudoby


Vydáno: 04.07.2018 | Aktualizace: 04.07.2018

Otázka počtu chudých lidí je znepokojena jakýmkoli evropským státem. Podle nejnovějších odhadů Evropské unie má Česká republika nejnižší počet chudých lidí. Důvodem je stabilní ekonomická situace v zemi, pozitivní dynamika růstu mezd, poptávka po práci. Proto se mnozí snaží přistěhovat do České republiky. Existuje vyhlídka na nalezení práce s slušným platem a je reálné získat hypotéku za příznivých podmínek, pokud neexistují žádné finanční prostředky na nákup bydlení. Je možné získat vzdělání, které se vyučuje na vysoké úrovni.

Navzdory skutečnosti, že výpočty chudoby jsou podmíněnými indikátory, byla odvozena přibližná hodnota. Při výpočtech věnujte pozornost výši výdělku, počtu hmotných statků, intenzitě lidské práce. Česká republika dosud má pouze 20% občanů, kteří patří k potřebným vrstvám společnosti. Zatímco v Bulharsku tato známka přesahuje 40% obyvatelstva, následuje Rumunsko s 38,8% a v Řecku počítá 35,6% nespokojených občanů.

Organizace spojených národů také oznámila, že počet lidí žijících v chudobě ve světě se výrazně snížil. Dnes jen 11% světové populace žije pod hranicí chudoby. Pokud se podíváte na zprávu statistické služby Eurostatu, úroveň chudoby v jednotlivých zemích Evropské unie je určena výpočtem příjmů rezidentů, jejichž mzdy jsou nižší než 60% průměrných hodnot po odečtení daní. Současně jsou obyvatelé jiných zemí považováni za chudé, se stejnými příjmy jako v České republice.

Ekonomickí pozorovatelé se domnívají, že Česká republika má minimální počet potřebných lidí, protože občané mají slušné podmínky bydlení, krona je stabilní, lékařství je na nejvyšší úrovni, lidé v zemi jsou gramotní a jejich délka života je vysoká. Kromě toho v republice existuje kromě vysokých platů i silná sociální podpora ze strany úřadů. Důchody jsou pro normální život dostačující, důchodci dostávají dávky na cestu a část nákladů na mořský odpočinek a léčbu v sanatoria pokrývá stát. Nemůžeme ignorovat skutečnost, že medicína, mateřské školy, školy a vzdělání na univerzitách jsou zcela zdarma. Na základě shrnutí všech těchto ukazatelů je velmi jasné, proč má země tak nízkou míru chudoby a nezaměstnanosti.