Platební karty: jak nezabloudit v plastovém bludišti


Vydáno: 23.03.2017

Karty elektronické, embossované, chipové, kreditní, debetní, úvěrové či charge... Vyznáte se v nich? K čemu která slouží? Jaké výhody a naopak úskalí přináší? Jak drahé je její použití? Podle jakých kritérií vybírat? Jak dopadlo srovnání nákupních úvěrových karet hlavních společností na trhu?

Sdužení obrany spotřebitelů připravilo publikaci Průvodce světem platebních karet pro spotřebitele. V dnešním článku a dvou navazujících textech vás s brožurou seznámíme. Jde o základní informace, které by každý uživatel či žadatel o platební kartu měl znát.

Platební karty jsou určeny pro běžné občany i pro podnikatele. Slouží k platbám a výběrům peněz z bankomatů, na pobočkách bank nebo přímo u prodejců. Platební karta je většinou přiřazena k peněžnímu účtu klienta vedeného v bance. Karty se dělí na karty elektronické a karty embossované, dále na kreditní, debetní a charge karty. Pojem platební karty tak zahrnuje nejen nejznámější a nejrozšířenější z nich (VISA, MasterCard, Diners Club), ale také "petrokarty" CCS či Shell, úvěrové karty O.K. karta, YES karta, MAX karta a mnoho dalších.

Základní rozlišení platebních karet

Elektronické platební karty nám umožňují nakupovat u obchodníků s elektronickými terminály (většinou jsou napojeny na banku, zůstatek na účtu se ověřuje on-line),
Embossované platební karty jsou elektronické platební karty navíc opatřené vystouplým(embossovaným) reliéfním písmem a CVC nebo CVV kódem.
Reliéfní písmo umožňuje platby na off-line imprinterech (tzn. neelektronických mechanických terminálech, kde se elektronicky neověřuje zůstatek na účtu. Obchodník má ale právo provést tzv. hlasovou autorizaci, což je ověření zůstatku na účtu po telefonu). CVC a CVV kód umožňují platbu s platební kartou na internetu (nenabízejí všechny bankovní domy v ČR), kde tyto kódy působí jako ochrana před neautorizovaným použitím/zneužitím.

Vlastnosti platebních karet

Elektronické platební karty - umožňují transakce na bankomatu (ATM) nebo u obchodníka s elektronickým (on-line) terminálem (POS).

Embossované platební karty - umožňují transakce na bankomatu (ATM), nebo u obchodníka s elektronickým (on-line) terminálem (POS), u obchodníka s mechanickým terminálem bez on-line spojení (imprinter) a také e-commerce transakce (internet a MO/TO - mailová či telefonická objednávka).

Rozdělení platebních karet

Čipové karty (debetní nebo kreditní čipové karty)

Čipové karty jsou představitelem platebních karet nové generace. Údaje na kartě jsou uloženy v čipu, který si nejen pamatuje, ale také chrání vložená data před jejich zneužitím. V případě opakovaného pokusu o neoprávněné čtení údajů z karty je čip schopen data nejen zablokovat, ale i zničit.
Volně se tak dá srovnat například s chováním SIM karty mobilního telefonu, kterou většina z nás dobře zná. Tato technika značně omezuje možnosti zneužití platební karty.

V ČR již zavedly čipové karty Komerční banka (2002) a ČSOB (2003). Další banky je nyní zavádějí (eBanka, Volksbank) nebo jejich nasazení připravují (Česká spořitelna, HVB Bank). Více než 70 % platebních terminálů je již připraveno pro příjem čipových karet.

Debetní platební karty

Jsou určeny k bezhotovostnímu platebnímu styku. Umožňují svému majiteli výběr hotovosti z jeho účtu a platby za zboží a služby v síti obchodních míst, které jsou vybaveny platebními terminály. Každá transakce je tentýž den případně následující den odečtena přímo z běžného účtu majitele platební karty.

U debetní karty banka neposkytuje úvěr na úhradu transakcí učiněných kartou, je možné čerpat úvěr formou kontokorentu. Kontokorent je ve většině bank standardní součástí běžného účtu. Někdy banky schválení žádosti o kontokorent podmiňují určitou lhůtou, po kterou musí klient účet v bance mít – obvykle nejméně tři měsíce. Kontokorent je oproti kreditní kartě úročen hned od prvního dne, kdy klient běžný účet přečerpá. Velmi důležité jsou náklady na tento úvěr - úroková sazba vztažená na rok - p. a. (per annum). U většiny bank se pohybuje pod hranicí patnácti procent. To je zásadní odlišnost od kreditní karty. Debetní karty jsou bankami vydávány většinou bezplatně a automaticky při založení běžného účtu.

Podle jakých kritérií vybírat debetní kartu?

Pro výběr hotovosti z bankomatu postačuje karta VISA Elektron nebo MAESTRO.

Při platbách v obchodních sítích je doporučována embosovaná platební karta Eurocard/Mastercard Standard nebo VISA Classic. Důležitým parametrem je jejich mezinárodní platnost.

Dalším důležitým kritériem je limit karty. Čím vyšší limit, tím vyšší nákup můžete uskutečnit. Limity mohou být jak denní, tak i týdenní; většinou je nastavují banky, ale na žádost klienta je mohou změnit.
Dejte si pozor na pravidla banky při vydávání karty. Doporučujeme sledovat i různé poplatky spojené s vydáním a používáním Vaší platební karty. Zvažujte výběry hotovosti z bankomatů; platby u obchodníků bývají zpravidla bezplatné (i v zahraničí) – banky za tuto službu dostávají poplatek od samotných obchodníků.
K debetním kartám nabízejí banky i některé nadstandardní doplňkové služby jako například cestovní pojištění, apod.

Úvěrové platební karty

Kreditní karta se na první pohled nijak neliší od karty debetní. Kreditní kartě je přidělený určitý úvěrový limit, který umožňuje provádět platební transakce i ve chvíli, kdy majitel nedisponuje dostatečným zůstatkem.

Při použití kreditní karty čerpáte úvěr, narozdíl od debetní karty, kterou lze čerpat prostředky pouze do výše zůstatku na účtu či do výše kontokorentu. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se), s každou uskutečněnou splátkou úvěru se úvěrový limit automaticky obnovuje. Výhodou kreditní karty je možnost odložení splácení (v případě debetní jsou peníze odečteny z účtu okamžitě), ale naproti tomu jsou úroky z tohoto úvěru hodně vysoké.

Kreditní karty je možné používat jak na území ČR, tak i v zahraničí. Při žádosti o vydání mezinárodní kreditní karty je dobré zvolit takovou kartu, která umožňuje jak platby v obchodech, tak i výběr hotovosti. Poplatky za mezinárodní karty bývají vyšší než u karet domácích.

Kreditní karty jsou přímo určeny k úhradě nákupů zboží a služeb u obchodníků. Řada z nich umožňuje i výběr hotovosti z bankomatu (poplatky za tyto transakce bývají hodně vysoké). U karet vydávaných splátkovými společnostmi může být tento výběr omezen pouze na přepážky smluvních bank. Pokud je kreditní kartou čerpána hotovost, nelze na tento výběr uplatnit výhody bezúročného období – tzn. že úrok je počítán ode dne čerpání až do jeho úplného splacení.

Splácení úvěru je v podstatě u všech kreditních karet obdobné. Při jakémkoli použití kreditní karty je vždy čerpán úvěr a tudíž, kdykoliv je karta použita, je následně tento úvěr splácen měsíčními splátkami společně s úrokem.

Po uplynutí bezúročného období se začíná nesplacená část úvěru úročit a musíte počítat s poněkud vysokými sazbami. Ty jsou dokonce vyšší než u kontokorentu či spotřebitelského úvěru. Úvěr prostřednictvím kreditní karty je v současné době, až na výjimky, úročen sazbou mezi 20 - 26 % p.a. Lákavé reklamní kampaně bank, že nebudete platit žádné úroky, jsou tedy pravdivé jen zčásti. Musíte to totiž stihnout během bezúročného období.

Na základě měsíčního vyúčtování je klient povinen uhradit minimální částku. Ta je uvedena ve smlouvě. Většinou je minimální splátka stanovena na 5 či 10 % z celkové dlužné sumy, tedy z úvěru včetně úroků a poplatků. Čím nižší tato měsíční splátka je, tím déle budete úvěr splácet a tím více se vám prodraží. Většina bank umožňuje i vyšší splátku, než je stanovené minimum či dokonce jednorázové splacení dlužné částky. Výše úroku z úvěru čerpaného pomocí kreditní karty bývá většinou udáván v procentech za měsíc (tzn. od 0,87 % p.m. do 2,46 % p.m.), což na první pohled nevypadá nejhůř, pokud ovšem převedeme měsíční úrok na roční, mohou úroky dosahovat i více než 20 % ročně (neboli p.a.).

Bezúročné období je největší výhodou kreditních karet. Díky němu nemusíte totiž zaplatit ani korunu navíc! Jedná se o časově omezené bezúročné období. Kartou je čerpán úvěr a v podmínkách bývá stanoveno např.: pokud do určitého data (např. podle výpisu) zaplatíte celou výši vyčerpaného úvěru, bude tento úvěr čerpán s nulovým úrokem. U většiny kreditních karet je toto bezúročné období cca 45 dní. Ale v případě, že úvěr v daném termínu splatit nestihnete, bude vám nesplacená část úvěru úročena normálně. Některé karty ale možnost bezúročného období nenabízejí. Předem se raději důkladně informujte, zda právě k vaší kreditní kartě je bezúročné období poskytováno a v jaké délce.

Úvěrové nákupní karty

Jedná se o alternativu kreditních karet, kterou nabízejí splátkové společnosti. Přestože jde o podobné produkty, nákupní úvěrové karty se od kreditních podstatně odlišují. Síť obchodů, které tyto karty přijímají, je podstatně menší než u bankovních karet. Pokud jde o náklady, neplatíte sice poplatek za vydání karty, ovšem úroky se vyšplhají na více než 25 % ročně. Naproti tomu výhodou nákupních úvěrových karet je okamžité vyhodnocení žádosti o vydání karty a různé slevy v partnerských obchodech.

Velkou nevýhodou nákupních úvěrových karet, kterou si ale řada koupěchtivých klientů neuvědomuje, je absence bezúročného období. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je pak karta Aura vydávaná společností Cetelem, která má od října 2006 až 50denní bezúročné období. Tyto karty jsou od roku 2003 vydávány ve spolupráci s asociací MasterCard, a jsou tedy akceptované v celé síti bankomatů a prodejců, kteří přijímají platby kartami MasterCard Electronic.

Jakmile začnete čerpat úvěr (půjčku), dostáváte se do zrádného kolotoče, který nemusí dopadnout dobře. Každý ekonomicky uvažující člověk by měl vědět, že kvůli hmotným statkům, které nejsou nutně důležité, je čerpání půjčky nerozumné. Nepůjčujte si, pokud nemusíte.

Charge karty

Vedle kreditních karet nabízejí některé banky tzv. charge karty. Jejich princip fungování je zcela odlišný. Na konci měsíce vám banka pošle výpis útrat kartou a vy musíte celou částku uhradit do stanoveného data, obvykle do poloviny či konce následujícího měsíce. Po celou dobu neplatíte žádné úroky, zato musíte svůj dluh zaplatit celý najednou.

Spotřebitelský úvěr
Výhodou spotřebitelského úvěru je rychlost a současně snadnost jeho získání. Na rozdíl od leasingu se zboží stává ihned majetkem klienta a ten získává úvěr dokonce bez ručitele (to platí většinou do určité výše úvěru). V případě přímého splácení úvěru jsou všechny poplatky zahrnuty ve splátkách, které spotřebiteli prodejce spočítá, a spotřebitel tak není vystaven riziku, že by platil další částky, které by nebyly před sjednáváním smlouvy patrné.