Omezení úvěrové inzerce v České republice


Vydáno: 04.07.2018

Jedna ze stran působících na území České republiky navrhla zavedení zákona zakazujícího rozšiřování peněžních půjček. Podle zástupců, nyní taková věc jako reklama finančních organizací, které nabízejí potenciální zákazníky pro dočasné použití k získání určité množství finančních prostředků dosáhly všechny povolené limity. Reklamy, které lze dnes najít v jakémkoli oblast - dopravu, televize, internet a jiná média hovoří o tom, že uživatel dostane rozpočet bez jakéhokoliv rizika pro jejich vlastní finanční zabezpečení. Vzhledem k vlivu informací, naději na loajalitu a absenci úrokových poplatků, mnoho lidí přijímá úvěry bez schopnosti platit. Reklamní slogany tyto struktury otupit potenciálních uživatelů pocit bdělosti a zodpovědnosti za své jednání, ale místo toho se rodí jejich prostořeký postoj zaměřené na tato opatření.

Návrh zákona, který zakazuje jakoukoli inzerci úvěrů vydaných klasickými bankami a společnostmi zabývajícími se mikrofinancováním, by měl úplně vymýtit hromadnou agitaci za získání peněz. Porušovatelé zákona nesou administrativní odpovědnost a zaplatí pokutu až do 3 milionů korun.

Veškeré informace, které se týká přípravy úvěru lze získat uživateli přímo v kanceláři společnosti, zatímco potenciální uživatel má studovat smluvní podmínky, aby bylo možné získat co nejvíce objektivních informací o úrokových sazeb a podmínek spolupráce. Reklama, která vytváří dojem neexistence rizik a možných negativních důsledků, musí být zcela vymazána.

V současné době je v České republice existuje zvýšená incidence dluhu mezi uživateli úvěrových nabídek a zvyšující se případy zabavení majetku, vzhledem k tomu, že klient byl nadhodnocen svou schopnost splácet, a podlehl vlivu takové reklamy.