Odpovědnost za úvěrů v poměru


Vydáno: 30.09.2016 | Aktualizace: 30.09.2016

Co když se vytrvale žádal, aby zaplatit za půjčku ve výši svého příbuzného? Udělejte správnou kolektory a exekutoři sbírat nezaplacené dluhy z příbuzných, kteří navrhli půjčku? Bohužel, tato praxe je běžná v oblasti bezpečnosti českých bank, jejichž cílem - vrátit peníze do banky, mohou volat, hrozit, zaplacení poptávky. Co to říká o zákonu?

Míra odpovědnosti bude záviset na tom, která část v půjčku vzít příbuzný, nebo byla koncipována pojištění v případě plné invalidity a chtějí přijímat dědické zesnulého příbuzného ze strany dlužníka.

1. Je-li příbuzného či ručitel jednal sozaemschykom.
Podepsání smlouvy o záruce znamená, že nyní relativní rovněž odpovědný za hypoteční splátky, a česká banka má právo požadovat splacení v případě, že dlužník z nějakého důvodu nemá možnost provádět platby.

Banky má dva druhy odpovědnosti:

solidarita a odpovědnost dlužníka a jeho garanta stejné relativní.
I s opožděnou platbu za několik dní banka bude zvonit s požadavkem na splacení dluhu a se také liší;

subsydarnomu když zaprvé tvrdí prezentovány na dlužníkovi, a pak, když všechny pokusy vrátit peníze, které banka bude marné, přijde požadavky procesu ručitel, aby zaplatil dluh.

2. Pokud byl vydán pojištění.

Pokud bylo pojištění zarámovaná, rodinné stálo za to prozkoumat možnosti pro pojistných událostí.

Standardní možnosti - invalidita nebo smrt dlužníka. V pojišťovnictví případě, že dlužník a jeho dědicové zcela bez platby na úvěr, banka vrátí peníze do pojišťovny. Musíte se obrátit na úřad pojišťovny, kde příbuzní říci, jak a co k tomu, jaké doklady přinést. Případy, kdy pojišťovna prostřednictvím dobrém nebo po zlém, aby plnily své povinnosti, pak se rodina může jít jen k soudu.

3. Pokud byl vydán pojištění.

Při absenci pojištění dluhu může ležet na bedrech příbuznými pouze v případě úmrtí dlužníka. A pak, pouze v případě, že se chystáte vstoupit do dědické právo. Legislativa České republiky dědictví - a to nejen z nemovitostí a ostatní hmotný majetek. Dluh je rovněž prochází přes relativní prioritní dědictví a. Zapsán do dědického práva - a zaplatit dluhy zemřelého. V souladu s tím, je-li relativní vzdá právo vstupu do dědictví, pak platit nic vinu.

4. Je-li otázka manželství

Často ke sporům při návrhu postupu rozvodu. Český zákon říká, že dluh získal v manželství - je vzájemná odpovědnost obou manželů, a platba musí být provedena ve velikosti solidarity. Ale to není tak jednoduché, takže vzácné případy, kdy je otázka placení dluhů z půjček se rozhoduje u soudu. Rozhodnutí bude záviset na mnoha faktorech, jeden z manželů náhle dokonce vědět o existenci úvěru nebo věděl, ale úvěrové fondy nešel do rodiny, a na některých osobních potřeb dlužníka. Míra odpovědnosti bude záviset na tom, zda manželů a dětí, které v důsledku rozvodu, zůstávají.
Existuje mnoho nuancí, takže jednoduchá odpověď, a že by měl právě vynést rozsudek.

V jiných případech, příbuzní neplatí půjčky, odpovědnost je pouze dlužník v případě jeho smrti, bude situace záviset na dostupnosti pojištění.
Pokud si nelegálně muset splácet úvěr váš příbuzný obdrží dopisy a telefonáty s hrozbami a nároky, je to jediný způsob, jak se zbavit takové vytrvalosti osloví vymáhání práva.