Prodleva v placení úvěru, kdy budete potřebovat a jak se děl


Vydáno: 27.09.2016 | Aktualizace: 28.09.2016

Podmínky, za kterých věřitel ústupky

Často je situace, kdy dlužník není možné, aby se finanční účet partnera nastavený měsíční částku. V tomto případě může požádat věřitele odložit úhradu úvěru.

Dlužník může očekávat pozitivní výsledek řízení tehdy, jestliže:

Osobní nebo rodinné okolnosti se změnily od podpisu smlouvy. Okolnosti mohou být: narození, úmrtí příbuzného, vážná nemoc (dočasná, trvalá invalidita).

Příjmy (mzdy) se snížily. To by zahrnovalo dlouhé zpoždění mezd.

Byl propuštěn, nebo snížena. Věřitel musí poskytnout úlevu až do nového zaměstnání.

To je hlavní důvod. Ale mnohé banky je Česká republika, kde je úvěr vydané jednotlivce, vzít v úvahu jiné problémy s placením měsíčních částek. K tomu musí dlužník poskytnout finanční výkaz podrobného odůvodnění.

 Co věřitel může nabídnout?

Zpoždění platby na jistiny. Dlužník nebude splácet úroky. Termín bude projednán podle potřeby.

Zvýšit dobu trvání smlouvy o úvěru od jednoho roku do tří let (v závislosti na situaci dlužníka a bankou).

Snížení sazby z úvěru po určitou dobu dalšího zvýšení.

Změna splátkový kalendář.

Rozpis plateb: hlavní dluh, úroky a sankce.

Je třeba připomenout, že žádný český bankovní platební úvěr "na úkor" neodkládejte, protože nové podmínky by měly diskutovat.

 

Jak zpozdit?

Hlavní věc - nezapomeňte, že v době podání žádosti žádá o odklad, dlužník by nemělo dojít ke zpoždění plateb (aktuální). Dále je nutné se obrátit na finančního partnera s prohlášením a papíru (specifikovat v bance, v závislosti na příčině a finančních institucí). Po podání bude banka posoudí žádost, výraz - méně než týden. Pokud pozitivní výsledek dlužníka podepsat novou smlouvu.