Nová pravidla a omezení pro banky mohla vstoupit v platnost


Vydáno: 08.02.2017

Debata skončila - jedny z nejdůležitějších bankovní regulace psaných, aby se zabránilo opakování finanční krize, alespoň v blízké budoucnosti, s účinností od letošního roku. Pravidlo tvorba byla pomalá a diskutabilní, české banky bránil regulátory, jak by mohly, argumentovat pro každé písmeno pravidel a tvrdí, že tato omezení vážně ovlivnit zisky. Nicméně, regulační orgány budou mít větší zájem v samotné banky bezpečnější pro okolní ekonomiky. Jak ovlivní nová pravidla pro české banky?


typicky likvidity


Kdo je ovlivněn: všechny banky v České republice

Požadavky: že banky mají dostatek peněz na "jednoduché" nástroje a čistá aktiva, aby bylo možné uspokojit všechny bankrotu v případě, že pohledávky ve lhůtě nepřesahující 30 dnů.

Očekává se, kvůli novému pravidlu u banky vůbec dojdou peníze, pokud během úvěrové krize, nebude někde vzít. Zavést pravidla banky budou mít více peněz na investice do těchto relativně bezpečných nástrojů jako jsou státní cenné papíry. K dosažení bezpečného poměr bankovních aktiv dané 5 let.

Leveraged


Kdo je ovlivněn: Všechny banky

Požadavky: České banky jsou povinni udržovat poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, včetně těch, které nejsou uznané pravidlo likvidity riskantní - jako jsou vládní dluhopisy.

Očekávané: banky narazí na - řekněme, opomenutí aktiv s nízkým rizikem povede k tomu, že namísto bezpečných státních dluhopisů, budou investovat do firemních dluhopisů. Regulátoři mají tendenci kývnout likvidity, kterou banky tuto překážku.

pravidlo Volcker


Kdo je ovlivněn: Americké banky a banky, které provádějí transakce v USA

Požadavky: limitní banky investičních sazeb, které dělali na vlastní náklady, a to i prostřednictvím zajišťovacích fondů, které vlastní nebo soukromých investičních společností.

Očekává se, toto pravidlo by mělo být snížení zranitelnosti bank na poklesy na trhu a zároveň eliminuje potenciální zdroj příjmů. Netřeba dodávat, že bankéři jen jeden hlas spěchal, aby byla zajištěna regulátory muset odložit zákaz vlastnictví finančních prostředků. Argument - stejný příjem, nemají dostat, pokud máte k rychlému prodeji těchto aktiv.

Omezení Bonus pro banky


Kdo je ovlivněn: banky, Česká republika

Požadavky: limitní bonusy pro bankéře, takže nepřesahují roční příjem stejných bankéři více než 2 krát.

Očekáváno: hledat skuliny v tomto pravidle banky kdysi chodil první diskusi o tom, jak se omezovat bonusy pro bankéře av jaké formě by měla být zaplacena. Zatím jediná věc, kterou byli schopni přijít s nárůstem stejné fixní mzdy, což je měřítko pro velikost bonusů. Regulátoři však říci, že zavedení takové dobro neskončí - pevnou část platu (platu) obtížné snížit, pokud v nadcházejících špatných časech.

Obecná pravidla pro banky a další


Kdo je ovlivněn: eurozóně

Požadavky: 8 let k vytvoření vlády na úkor regulatorního kapitálu jednotné měny zóny ve výši 55 miliard eur.

Čeká: vybrané peníze budou použity na záchranu bank, což by ohrozilo bankrotu. Předpokládá se, že vláda je schopna chránit před zhroucením svého bankovního systému. Odborníci však oklepat - plánovaná částka fondu nebude stačit ani uložit bance průměrnou ruku, Giants a říkat nic.