Nezákonné zaměstnání v České republice


Vydáno: 16.05.2022 | Aktualizace: 04.01.2023

Nelegální zaměstnání je zaměstnání, které se v České republice vykonává bez splnění zákonem stanovených podmínek, například bez uzavření pracovní smlouvy nebo bez evidence v pracovním poměru u úřadu práce.

Je to protiprávní a trestné činnost, která může být postihována pokutou až do výše 50 milionů korun.

Osoby, které vykonávají nelegální zaměstnání, se často nacházejí v nevýhodné pozici a jsou zranitelné vůči zneužití ze strany zaměstnavatele. Nelegální zaměstnání navíc poškozuje celkovou ekonomiku země, protože zaměstnanci nejsou placeni na úrovni legálních pracovních míst a nejsou pojištěni proti rizikům spojeným s prací.

V případě, že se osoba setká s nelegálním zaměstnáním nebo je dotázána zaměstnavatelem na takovou práci, může se obrátit na úřad práce nebo na policii, kde může podat trestní oznámení. Je také možné kontaktovat organizaci, která se zabývá bojem proti nelegálnímu zaměstnání, například Asociaci pro boj proti nelegálnímu zaměstnávání (APNIZ).