Nevíte si rady s půjčkou? Úvěr si můžete nechat posoudit předem (a zdarma!)


Vydáno: 13.03.2017

Získat dobrý úvěr je od ledna snazší. Stačí porovnat nabídky firem poskytujících půjčky podle jednotného formuláře, který vyžaduje zákon o spotřebitelském úvěru. Kdo si přesto s výběrem úvěru neví rady, může si nechat předem zdarma poradit v Poradně při finanční tísni nebo od jiných sdružení spotřebitelů.

Zadlužení domácností stoupá. Jen bankám a finančním institucím dlužily koncem května 1,073 bilionu korun. Do potíží se splácením dluhů se lze dostat snadno. A snad víc než kde jinde u nich platívá, že do pekla dláždí cestu dobré úmysly. To je třeba případ mladé ženy, která se snažila pomoci příteli, podnikateli, za kterého si vzala úvěry. Přítel ji zaměstnával, neplatil však za ni zdravotní a sociální pojištění. Po rozchodu partnerů to dopadlo, jak se dalo čekat: dotyčná své dluhy nedokáže splácet. „A věřitelé, tedy HomeCredit, Telefónica, Vodafone, dopravní podnik, zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení na její návrhy na změnu splátkových kalendářů nereagují,“ dodává šéf Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Zmíněná dáma je svobodná a bez závazků. Teoreticky se tak může pokusit řešit svou situaci osobním bankrotem. „Vzhledem k výši příjmů ale nedokáže splatit v následujících pěti letech alespoň 30 % stávajících závazků, jak je při oddlužení podle insolvenčního zákona třeba. Nezbývá jí, než pokusit se získat lépe placenou práci, druhé zaměstnání nebo přesvědčit někoho z rodiny, aby za ni závazky uhradil,“ konstatuje Šmejkal.

Nový zákon není všelék
Od ledna platí nový zákon o spotřebitelském úvěru, který má postavení dlužníků zlepšit. Upřesňuje mj. informace, které musí klientům poskytovat firmy nabízející úvěry, výpočet RPSN (roční procentní sazba nákladů, což jsou roční náklady, spojené s úvěrem), upravuje takzvané vázané smlouvy, spotřebitelé také mohou do 14 dnů odstoupit bez uvedení důvodu od úvěrové smlouvy, nebo ji předčasně splatit za výhodnějších podmínek než dříve.
Zákon také zavádí standardizované formuláře žádostí o půjčku. Spotřebitelům tak teoreticky stačí požádat o úvěr více firem a na základě dat z formulářů si vybrat ten nejvýhodnější. Vzhledem k všeobecně nízké úrovni finanční gramotnosti to však zřejmě pro mnoho z nich pořád bude problém.

Blažena Valkošáková z České leasingové a finanční asociace, která sdružuje významné nebankovní poskytovatele půjček, tvrdí, že úvěrové firmy poskytují klientům na základě zákona tolik dat, že jsou jimi zahlceni. Většině z nich prý stačí důkladné informace o firmě, která jim nabízí úvěr, výše měsíčních splátek, délka úvěru a celková výše splátek.

Využijte bezplatné rady
Velmi přitom samozřejmě závisí na znalostech a na přístupu zájemce o půjčku k majetku a penězům. Kdo se v úvěrech nevyzná, má možnost využít před získáním půjčky bezplatně rady občanských poraden.

„Klientovi pomůžeme vybrat produkt, posoudíme jeho finanční situaci, možné budoucí příjmy a výdaje, účel úvěru i riziko, že může mít se splácením úvěru potíže,“ říká Šmejkal. Poradna neporadí, který úvěr si vzít, působí ale jako prevence před možnými problémy.

Většina dlužníků se ale bohužel obrací na spotřebitelské organizace se žádostí o pomoc, až když je pozdě, na jejich majetek je nařízena exekuce a je těžké najít nějaké rozumné řešení. Kolem 27 procent klientů se na poradnu obrátí půl roku poté, kdy pociťují finanční problémy, dalších 25,5 procent po roce a více než třetina ještě později.

„V době exekuce je již ale zpravidla na změnu splátkového kalendáře pozdě. A věřitel přestal věřit, že klient dokáže uhradit své dluhy,“ varuje Šmejkal.

Prověřují si věřitelé dlužníka?
Podle zákona o spotřebitelském úvěru by měl poskytovatel úvěru před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Na českém trhu je ale nabízejí tisíce subjektů a některé podle Petry Slunečkové z ČLFA možná ani netuší, že existuje zákon o spotřebitelském úvěru nebo o ochraně osobních údajů.

Bankovní subjekty, nabízející úvěry, kontroluje Česká národní banka, nebankovní Česká obchodní inspekce. Ze 66 zprostředkovatelů kontrolovaných inspekcí v letošním prvním pololetí mělo podle tiskové mluvčí druhé jmenované instituce Miloslavy Fléglové 45 nějakou vadu. Při kontrole 36 poskytovatelů úvěrů zjistila inspekce 10 prohřešků. Zaměřila se hlavně na plnění informačních povinností zprostředkovatelů a náležitosti úvěrových smluv, a to u vytipovaných firem nebo u společností, na které si stěžovali spotřebitelé. ČOI udělila 20 sankcí za 308 tisíc korun. Je to málo. Poskytovatelů nebankovních služeb jsou však tisíce a pracovníků ČOI několik desítek.

V případě bank neregistruje zatím podle Tomáše Zimmermanna z tiskového odboru ČNB centrální banka žádné stížnosti spotřebitelů na nedostatky v informacích nebo chybné výpočty RPSN. Objevily se problémy v reklamách na spotřebitelské úvěry, které byly na základě výzvy ČNB odstraněny.

Za porušení zákona levný úrok. Když si ho vysoudíte
Při porušení informačních povinností, zejména nesprávně stanoveném RPSN, má spotřebitel ze zákona právo, aby se úroková sazba u půjčky, kterou získal, zpětně od získání úvěru úročila diskontní sazbou ČNB, která nyní činí 0,25 procent. To znamená podstatné snížení splátek úvěru. „Úvěr a případná náhrada škody je ale individuální záležitost a vždy záleží na dohodě dlužníka s věřitelem. Když se nedohodnou, musí si dlužník vymoci svá práva soudně,“ říká Fléglová.

Pomohou finanční arbitr a poradny?
Zákon tady dlužníkovi nepomůže, svých práv se ale může pokusit domoci – bez soudu – přes občanské poradny nebo finančního arbitra. Ten může od července řešit i spory týkající se spotřebitelských úvěrů.

Podle finančního arbitra Františka Klufy dostal jeho úřad řadu podnětů již v době, kdy spory kolem spotřebitelských úvěrů řešit nemohl. Týkají se chybného výpočtu RPSN, neposkytování řady informací, nepřiměřených smluvních ujednání nebo horentní výše smluvních pokut. Jen za prvních pět pracovních dnů, kdy získal pravomoc zabývat se těmito spory, dostal arbitr desítku návrhů na mimosoudní řešení sporu a několikanásobně více dotazů.

U spotřebitelských úvěrů se objevují i další problémy. V parlamentu je nyní zákon, který má změnit úpravu rozhodčích doložek, aby nepoškozovaly dlužníky, kteří jsou proti poskytovatelům úvěrů v nevýhodě. Změnou by mělo podle Šmejkala projít i směnečné právo, které neodpovídá dnešní době a přivádí svou nedokonalostí mnoho spotřebitelů po podpisu především bianko směnky do katastrofálních životních situací.

Řadě problémů se lze ale vyhnout, pokud budou spotřebitelé vědět, co podepisují, nebudou jednat v časovém presu, a když si s něčím u spotřebitelského úvěru nebudou vědět rady, včas osloví některou spotřebitelskou organizaci. Prevence je vždy lepší než exekutor.