Nemůže splácet, pokud je to bezpečné?


Vydáno: 11.10.2016 | Aktualizace: 13.10.2016

Teď, když jsme svědky kritické zakredytovannost populaci a růst nesplaceného dluhu roste, především aktuální otázky týkající se neplacení v rámci stávající smlouvy o úvěru. Když dlužník podepíše smlouvu o půjčce, že přijímá všechny podmínky v něm uvedené a zavazuje dodržovat tyto podmínky. Nejsou-li splněny podmínky, začne oživení úvěrového dluhu.
Často smlouva o úvěru s věřiteli a podepsat smlouvu, podle níž při pojistné události pojišťovna s bankou vypočtená samostatně. Pak vyvstává otázka - a pokud nemůžete platit úvěru, pokud je to bezpečné?

Když nemůžete splácet?
Když dlužník dělá si půjčku, může nabídnout výběr zpracování úvěrového pojištění či více pojistných smluv. Každá politika má určité pojistné případy. Dlužník se uvolňuje z splátky pouze v případě pojistné události.

V případě, že dlužník prostě žádný způsob, jak splácet, toto pojištění případ není. Toto pojištění neexistuje, takže zaplatil dluh stále nezbytná. Situace, kdy pojišťovna hradí bankovní úvěr pro dlužníka může být, ale je to jen v pojistné smlouvě. Tyto situace a zvážit.

Když pojišťovna může zaplatit půjčku na zákazníky banky?
Je-li dlužník zemřel, zatímco úvěry pidklyuchalasya pojištění v případě úmrtí dlužníka. S takovou politikou dědici dlužníka by neměla platit nic, protože smrt je považován za pojištění případ. Nástupci by měly přijmout politiku (obvykle aplikován na smlouvy o úvěru) a přejděte na pojistitele rozhodne o platbě. Před tím, měli byste si přečíst informace o politický o pojistné případy. Například sebevražda tak není, nebo je-li dlužník měl nějakou vážnou nemoc, se politika bude rovněž jednat. Pokud splňuje smlouvy, pojistitel hradí bance peníze.
V případě, že dlužník chyběl, a mít pojištění pro případ smrti. Tato situace je kontroverzní, a obvykle mohou být vyřešeny pouze u soudu. Předem dědici ještě musí projít uznání chybějící mrtvých, je rovněž provedeno prostřednictvím soudů.
Je-li dlužník ztratil schopnost, a byl koupen pojistnou smlouvou v případě, že dlužník má účinnost portů. V případě pojištění by se měla vztahovat na pojišťovny, aby tento problém vyřešit. Před tímto dobře stojí za prozkoumání bodů politiky, zdravotního postižení je často považován za oficiální příjem postižení 1 nebo 2 skupinami.
V případě, že dlužník je dočasně ztratil schopnost pracovat a spojil příslušnou politiku. Toto pojištění je složitější, protože není tam žádná jasná pravidla, aby byla pojišťovna zaplatit bance. Bude to celá částka zbývající částky úvěru nebo jen měsíčních platbách, dokud dlužník není schopen pracovat. Opět platí, že výkon může být interpretován různými způsoby. V každém případě je třeba se podívat nuance v pojistné smlouvě, pak kontaktovat pojistitele, aby tento problém vyřešit.
Pokud je zařízení připojeno pojištění odpovědnosti ze strany dlužníka. Jedná se o relativně nový typ úvěrů, do značné míry spojen s hypotéky hypoteční úvěry. To znamená, že banka zajišťuje sám v případě, že dlužník nezaplatí z úvěru. Na jedné straně toto pojištění může zdát velmi užitečné, ale stejně tak do té míry, dokud jej prozkoumat více. Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje odškodnění dlužník bankovní finanční prostředky pouze v případě, že zajištění bylo prodané a peníze z jejího provádění nestačí splatit dluh bance v plné výši.
V případě, že dlužník ztratil práci a byl koupen politiku v oblasti zdravotního postižení. Je-li takovou politiku, pak pojistné případ, to znamená, že ztráta zaměstnání, můžete se obrátit na pojišťovnu. Nicméně, při pohledu na podmínkách pojištění, můžete vidět, že politika se týká pouze formální snížení, a pokud klient jednoduše odstoupil nebo byl vyloučen na základě článku, se nepředpokládá, že pojistné plnění banka.
Z výše uvedeného jsme došli k závěru, že prostě "zapomněl" o existenci úvěru, pokud máte pojištění, nebude fungovat. V případě, že dlužník je v dobrém zdravotním stavu, není již třeba rozhodnout, co dělat v případě nedoplatku na úvěr.