Nejdražší pasáž v Liberci


Vydáno: 02.01.2018 | Aktualizace: 02.01.2018

Začátkem tohoto měsíce, s podporou zvláštní sociální skupiny v České republice analyzovala náklady na jízdenky a jejich vztah ke kvalitě dopravních služeb. Připomínky byly předmětem nákladů na roční průkaz a jednodenní vstupenku. Podle výsledků studie bylo nejvíce nákladné cestování v Liberec.

Toto město předstihlo cenovou politiku městské dopravy do hlavního města Prahy a dalších českých měst. A nejlevnější využívání všech druhů pozemní dopravy bylo v Olomouci, tudíž náklady na jízdenku na jeden den stojí jen 46 Kč. Trochu vyšší ve městě Jiglav - 48 Kč.

Cena cestovních kupónů v České republice je spojena s některými hlavními faktory

Cena cestovních kupónů v České republice je spojena s některými hlavními faktory. Vliv na cenový segment představuje nejen vývoj vozu a stupeň služeb, ale také stupeň kompenzace za náklady na veřejnou dopravu, která je zaručena obyvateli státu.
V běžném roce ČR kompenzovala více než 70% nákladů, které jsou určeny pro cestování ve veřejné dopravě. Tento jev se projevil přímo na nákladech na jízdenky. Konkrétně město Liberec přidělila obyvatelům náhradu za přepravní náklady ve výši 50%, z toho cena za roční jízdenku je mnohem vyšší.

Podle výsledků studie veřejná skupina také zjistila, že nejvyšší stupeň přetížení městské dopravy je zaznamenán v hlavním městě České republiky v Praze. Veřejná vozidla zde nesou téměř 1,5 miliardy lidí - místních obyvatel a turistů. Odhaduje se, že průměrný občan hlavního města Prahy v roce prochází městskou hromadnou dopravou asi 1000 návštěv, pokud jde o Liberci - zde polovina - asi 500 cest na osobu.

Rovněž vyšlo najevo, v příštím roce se zvýší náklady na využití jednotlivých druhů městské hromadné dopravy téměř ve všech městech státu, který je v současné době na jízdné je nejnižší. V Liberech úřady ještě nepředpokládají růst cen za roční a jednorázové jízdenky na výlety v městské dopravě.