Na trhu vzájemných on-line půjček přituhlo. Podmínky zostřila nová legislativa


Vydáno: 29.03.2017

Nová legislativa, která upravuje byznys se spotřebitelskými půjčkami a platí teprve jedno čtvrtletí, zostřila podmínky také na trhu vzájemného financování mezi lidmi, kteří využívají platforem P2P.
Především vysoké kapitálové požadavky spojené s povinnou licencí pro nebankovní úvěrové firmy přinutily některé z portálů přizvat nové investory nebo zvážit spojení se silnějším hráčem. Svůj byznys tak prozatím zastavila platforma Benefi a další postup zvažuje její rival Banking Online. Na českém trhu vzájemných půjček, kterým letos protečou stamiliony korun, se tak zřejmě přerozdělí poměr sil.
„Momentálně až do odvolání neposkytujeme nové úvěry. Jednáme s konkrétním, silným partnerem, což je zároveň důvod, proč jsme nepožádali o licenci,“ vysvětluje zakladatel portálu Benefi.cz Pavel Matoušek.
Benefi podle něho potřebuje pro další fungování kolem čtyřiceti milionů korun, tedy dokonce dvojnásobek zákonného minima pro nebankovní úvěrové společnosti. Situaci ještě vyhodnocujeme a rozhodujeme se o řešení, tak reagoval na dotaz, zda zvažuje spojení s větším partnerem, další portál Banking Online.
Povinnost licencovat se jako poskytovatel nebo zprostředkovatel půjček nicméně mezi domácími portály zdaleka nemá jednotnou podobu. „Jednotlivé modely P2P platforem se mohou výrazně lišit v konkrétním nastavení činnosti, ve vztahu ke straně poskytovatelů finančních zdrojů a ve vztahu ke straně zájemců o půjčku,“ zdůrazňuje mluvčí České národní banky Denisa Všetíčková.
Benefi tak například vystupuje vůči dlužníkům v roli věřitele, a má tak licenční povinnost, ale nejstarší portál pro vzájemné půjčování na českém trhu Bankerat o povolení regulátora vůbec nežádal. „Lidé u nás půjčují lidem, Bankerat spotřebitelské úvěry neposkytuje, licence se nás tedy netýká,“ naráží na odlišný model fungování portálu s bezmála padesáti tisíci registrovaných uživatelů jeho šéf Roman Kakos.
Jiné z portálů zase vedla k žádosti o licenci širší škála činností spojených s byznysem. „V případě, že klient začne mít potíže se včasným splácením, jsme to my, kdo ho upomíná a snaží se s ním v případě potřeby domluvit způsob splácení dluhu,“ vysvětluje Nina Černá za portál Zonky z finanční skupiny Home Credit. Přes dominantního aktéra trhu proteklo za první dva měsíce roku 108 milionů korun půjček.