Může banka zvýšit sazby již vydaných úvěrů


Vydáno: 22.12.2016

Vzhledem k nestabilitě v globální ekonomice, všechny české banky muset zvýšit sazby z úvěrů, a některé dokonce i na již existujících úvěrů. Zvažte, zda legálně tohoto nárůstu.

Může banka zvýšit sazby již vydaných kreditních? Banka nemá právo na změnu úrokové sazby z již poskytnutých půjček v případě, že smlouvy pevnou sazbu po celou dobu výpůjčky. V případě, že banka náhle bez souhlasu dlužníka jednostranně zvyšuje rychlost jen mu říká o něm, je třeba přijmout určitá opatření. Stejně tak jednostranně, banka nemá právo zvýšit sazby. V případě, že banka v naději, že finanční a právní negramotnosti dlužníkem ještě změně úrokové sazby z úvěru, měli byste psát si s ním o svém nesouhlasu se změnami v podmínkách úvěrové smlouvy.

Zvlášť přetrvávající věřitelé v tomto případě by se mohl pokusit vyžadují plnou platbu předem úvěru, ale tento požadavek je nezákonné. Proto v případě, že dlužník nebude porušovat podmínky jeho úvěrové smlouvy, může to být v klidu, nucené předčasné splacení úvěru z důvodu nesouhlasu se změnami úrokových sazeb na již vydané úvěr nebyl ohrožen. V tomto případě, je-li dlužník se zavazuje ke změně současných podmínek úvěrové smlouvy, zejména úrokové sazby, strany dohody by měla být uzavřena v písemné formě. V opačném případě, že banka porušuje práva spotřebitele.

Chcete-li změnit smlouvu. V případě, že banka rozhodla o změně postupu smlouvy, bude mu to u soudu. Za účelem dosažení pozitivního rozhodnutí soudu věřitel bude muset prokázat, že kdysi tvořily tyto podmínky:

• V době smlouvy, bylo jasné, že měnící se okolnosti nebude,

• změna okolností byla způsobena nepřekonatelné důvody zúčastněných stran;

• Pokračovat absolvování smlouvu může způsobit poškození dotyčné nejsilnější strany;

• a je-li smlouva výslovně uvedeno, že riziko změny okolností je zainteresovanou stranou.

Chcete-li přesvědčit, aby dlužník dobrovolně souhlasila se zvýšením sazby z bankovních úvěrů by mohlo nabízet jen ho podepsat dodatečnou dohodu. Ale to je podepsán pouze se souhlasem dlužníka. To znamená, že v případě, že dlužník odmítl podepsat, že banka není možné prosadit její podpis.

Co když banka zvýšila sazby? Za prvé - je třeba informovat banku o svém nesouhlasu. Existují precedenty, kdy trvalé věřitelé snaží přesvědčit dlužníci plně splatit půjčku, ale tento požadavek také není legální. Proto v případě, že dlužník neporušuje smluvní podmínky, může jen nadále platit na původní splátkový kalendář. Jakýkoliv soud bude na straně dlužníka. V případě, že banka i nadále trvat na zvyšování sazeb mohou navíc k soudu podat stížnost státnímu zástupci.

Má své vlastní charakteristiky ve smlouvách vztahujících se k činnosti úvěrových karet. Někdy se můžete setkat s tímto názorem je, že jakmile dlužník splatil svůj dluh na mapě, jakmile tam je nový úvěr, který banka má právo na změnu sazby. Jde o to, že ve skutečnosti od dluhu na mapě, on vlastně dlužník, nový úvěr.

Přestože zákon zakazuje a jednostranně zvýšit sazby na stávajících kreditních karet, ale smlouva může být způsobeno tím, takzvané speciální individuální podmínky, za kterých může banka legálně zvýšit sazby na kartách, pokud bývalý dlužník po splacení začne znovu utrácet limit. Je tedy třeba přezkoumat znění dohody při hledání položky.

Je-li banka může změnit rychlost? To je možné v několika málo případech:

• v případě, že smlouva je uvedeno pohyblivou úrokovou sazbou;

• v případě, že banka obdržela od písemného souhlasu dlužníka na dodatky ke smlouvě;

• Je-li smlouva zahrnovala odstavec o možnosti změn v úvěrových podmínkách.

Ale poslední bod je snadno napadnout u soudu za neplatné. Aby se zabránilo takovým překvapením, velmi pečlivě přečíst podmínky smlouvy při podpisu nevydat úvěry v cizí měně, nepřijmout proměnlivou sazbou a odmítají podepsat dodatečné smlouvy. Pokud smlouva o úvěru není položka na možné změny ve svých termínech, to nedává bankovní důvod zvyšovat úrokové sazby na již vydané úvěru.