Moldavsko usiluje o zintenzivnění spolupráce s Českou republikou


Vydáno: 24.07.2018 | Aktualizace: 18.07.2018

Česká republika aktivně podporuje hospodářský rozvoj v mnoha státech, které jsou z hlediska úrovně ekonomiky horší. V této fázi stát vynakládá velké úsilí na udržení tak malého státu, jako je Moldavsko. Dnes je Česká republika zemí, která patří mezi deset nejsilnějších zemí z ekonomického hlediska, poskytuje pomoc při rozvoji nestabilních zemí a Moldavsko je dnes mezi nimi. Ale moldavská strana má zájem o zvýšení oblastí, pro které bude poskytnuta pomoc, neboť považuje současnou situaci za nedostatečnou pro úspěšnou spolupráci. Proto je cílem Moldavska, který má vysoké očekávání, hlubší vztah s Českou republikou.

Asi před rokem předseda vlády České republiky navštívil Moldavsko, aby analyzoval potenciál země, jejích průmyslových podniků, které lze považovat za investiční objekt. Nedávno se v Moldavsku uskutečnilo fórum, ve kterém představilo své prezentace přibližně 70 společností, které potřebují české partnerství a investice.

Obchodní vztahy s Českou republikou

Moldavsko je stát, který má nejvíce neatraktivní ekonomickou situaci ve všech evropských zemích. Stát nepřekročil prahovou hodnotu chudoby od doby sovětské, proto potřebují nejvíce podporu z rozvinutých zemí. Územní poloha Moldavska je na hranici východní a západní Evropy, což podle odborníků představuje velký plus, který by měl být použit správným směrem.

Obchodní vztahy s Českou republikou se zaměřují na vývoz zboží různých typů. Dnes jsou takové vztahy ve stabilní pozici a aktivně se rozvíjejí. Dominuje je český vývoz do Moldavska, ale naopak existuje i opačná strana obchodu. Moldavská strana vztahů je však zaměřena na zvýšení objemu vývozu do České republiky.

V současné době je v Moldavsku přibližně 50 společností, které působí díky českým investicím. Zástupci moldavské vlády nicméně doufají v zvýšení ziskového partnerství.