Mohu získat zpět české banky provizi


Vydáno: 07.12.2016

Ne všechny provize, které dlužníci stále odvádět bankám shromažďovat legálně. Jak a za jakých podmínek může vrátit přeplacena?

Nejčastěji chtějí jakmile bankovní kole částku půjčit, dlužník podepíše smlouvu o půjčce, aniž by zacházel do podrobností, ale nakonec musel zaplatit provizi, která se neočekává. Zatím ne všechny legitimní bankovní poplatky.

Dlužník, bez zvláštního finančního vzdělávání nemusí rozumět složitosti zakázky a být omezen ve svých právech proto, že jeho práva vyžadují zvláštní ochranu, a to i na úkor bank.

psanec

Před montáží, která omezuje práva dlužníků zahrnují poplatky za zřízení a vedení běžných nebo úvěrových účtů pro zamítnutí každého úvěru, platby předem, pokud jde o vydávání osvědčení o dluhu za úvěrové smlouvy, s ohledem úvěrových žádostí o včasné splácení. Bez ohledu na to, že spotřebitel úvěr, hypotéku nebo auto úvěr.

Česká banka má právo účtovat zvláštní poplatek jen za poskytování nezávislé služby, které nejsou spojené s úvěrovou smlouvou. Například, pronájem buňky. Zatím, mnoho české banky stále účtovat dlužník uvedenou výboru.

Některé banky se uchýlili k podvodu - nezrušil komisi, a oni přišli s netradičním názvem. Dlužník musí dívat na podstatu Komise, ne však názvu.

Zpět u soudu

Samozřejmě, nečekejte, že půjčku, odmítl zaplatit neoprávněně vstoupila na bankovní provizi. Ale nezákonných provizí mohou vrátit k soudu. Civilní žalobu proti bance pro jejich obnovu lze podat do tří let od okamžiku, kdy dotyčná osoba věděla nebo měla vědět, že byla porušena jeho práva. V praxi kladné rozhodnutí o nárocích předložených dlužníků na asi 70% v celé České republice, v Praze rozhodnutí ve prospěch dlužníků jsou vyrobeny častěji.

Ale dříve, než žalovat banku, budete muset rozhodnout, zda stojí za to.

Náklady uhradí strana, která ztratila. Státní daně za takových případech se nevyplácí. Služby také muset zaplatit právníka, ale můžete ušetřit zpět a podáním žaloby.

Je třeba vzít v úvahu čas potřebný. V průměru zvážení takových případech může trvat od 2-3 měsíců do šesti měsíců.

Nejjednodušší způsob, jak soudy rozhodují ve prospěch dlužníků s stávajících úvěrových smluv. V případě smluv provedený pravděpodobný negativní verdikt. Obě strany nemají právo požadovat vrácení toho, co bylo provedeno jejich závazek k ukončení vztahů.