Mohu získat úvěr ve výši dědictví?


Vydáno: 30.12.2016

Situace, kdy občan je "šťastný" majitel úvěru, který zdědil, v naší době, bohužel, nejsou neobvyklé. A být v této situaci, není absolutně žádná potřeba vydat úplně první půjčku příbuzného. Dědic ani nemusí být vědomi toho, že blízký příbuzný je úvěr, banka finanční instituce. Ale podle zákona, vstupující do dědictví, který je s to, občan není jen vlastníkem nemovitosti, která byla v zemřelého po smrti, ale jeho dluh.

Typická situace dnes, když jeho otec zemřel a děti zdědí po jeho smrti, a ne jen domu nebo bytu, ale je určen pro půjčku. Aby nedošlo k prodlení s touto situací a být informováni o událostech musí být okamžitě po pohřbu rozebrat všechny papíry patřící k zesnulému, a usilovat o bankovních finančních institucí s cílem objasnit otázku dostupnosti úvěrů. Pokud bude zjištěna shoda v souvislosti s nástupem úvěrů a potvrzeno bankou, je třeba zjistit, zda je tento úvěr pojištěn. Téměř všechny bankovní subjekty se snaží vyhnout se takové potíže, které nabízejí zákazníkům smlouvu na poskytování pojišťovacích služeb. Ale problém je, že banky nemohou zavazovat dlužníků sjednat pojištění osob. Zákon stanoví, že musí být pojištěna zajištění. Život a zdraví zákon mlčí. To znamená, že dlužník může ji opustit. A protože věřitelé se domnívají, že pojištění - služba, která ukládá bankám, takže ve většině případů neděje. Samozřejmě, že pojištění - je dodatečné náklady dlužníka, ale pojištění může chránit rodinu v případě úmrtí dlužníka.

Pokud z nějakého důvodu byl vydán nějaký pojištění, v takovém případě musíme jednat podle okolností. Předpokládejme, že dědictví rodiny je tak velký, že náklady by mohly plnit své povinnosti v dohodě bankovní úvěr. V tomto případě má smysl, aby komunikovat s odkazem, že by bylo lepší ji opustit. Pak prostě nebude muset splatit zůstatek úvěru. Vzdát dědictví jednoduchý a nezpůsobuje potíže. Docela oznámí své rozhodnutí notáře.

V případě, že dědic rozhodne přijmout dědictví, to by pak musel splácet a kreditní. V tomto případě je důležité zkoumat Úvěrová smlouva, pokud jde o tom, jak se bude účtovat úroky z prodlení ode dne úmrtí dlužníka dědické dědice.