Metody retailových úvěrů české komerční banky.


Vydáno: 30.12.2016

Vznik úvěru přímo souvisí se vznikem vztahů výměnou. Rozvoj tohoto sektoru lze přičíst k obratu kapitálu, tedy pohyb přes výrobu.

Podstata a význam úvěrů v ekonomice je dána jeho funkcí:

1) funkce redistribuce (přerozdělení finančních prostředků z jedné oblasti do druhé a mezi lidmi a státem);

2) Funkce emisí;

3) stimulace (výroba může rozvíjet, aniž by své vlastní zdroje, úvěr stimuluje společnost k dalšímu rozvoji).

K sobě zahrnují principy splácení úvěru, naléhavost a platby. Cílevědomou význačného spotřebitele, hypoteční úvěry, půjčky na auta do právnických osob pro potřeby organizace.

V případě naléhavé odlišit krátkodobý (měsíčně po dobu jednoho roku), střední (až 3 roky), dlouhodobě (po dobu 3 let a výše) úvěrů.

Dnes byl nejpopulárnější spotřebitelský úvěr. Tento úvěr, který je vydáván fyzickým osobám pro osobní použití v domácnosti potřebám. K dispozici v hotovosti av podobě komodit až 3 roky.

Poskytnutých hypoték fyzickým osobám na bydlení. Většina hypotéky nerentabilní banky, jak se zdá být dlouhodobá a velmi riskantní. Auto úvěry poskytnuté na nákup nového vozu a podporovány.

V České vydání kreditní systém:

Způsob obchodování půjčování - forma úvěru na celkové hodnotě zásob a výrobních nákladů, omezené velikosti plánovaného;
Způsob půjčování rovnováhy - je poskytování úvěrů zajištěných na určitém předmětu úhrady ze svých vlastních zdrojů.
metoda bilance obrat z prodeje úvěrů a zůstatek k rostoucí potřeby vráceny v termínu, který nezávisí na finančních prostředků uvolněných.
Ve světové praxi úvěrů, jsou zde 2 hlavní metody. Prvním z nich je poskytovat úvěry pro splnění specifických cílů. Ve druhé metodě, maximální hodnota smlouva o úvěru může klient získat po určitou dobu. Úvěr dlužník použít podle potřeby. Na úvěrového účtu na bankovní účet pro vydávání a splácení úvěrů. Tyto účty mohou být použity pro jednorázové úvěrů a ke splnění pokračující potřeby úvěru.

Při kontaktu s dlužníka do banky získat úvěr důstojník v úvěrovém oddělení najde svůj účel úvěru. Pracovník úvěrového oddělení poskytuje informace o dlužníkovi, že podmínky úvěru, klientská aplikace je naplněn, který je pak studoval v detailu. Dáno kopii pasu a další dokumenty. Kreditní expert dopadá úvěrové historie.

Po přezkoumání dokumentů, specialista banka hodnotí platební schopnost dlužníka. Další je závěr, že má následující polohy: obecné informace o dlužníkovi, požadované částky, úrokové sazby, výpůjčky, informace o udržení příjmů, ručitelů, závěry kreditní jednotky. Při přijímání příslušného rozhodnutí Rady o úvěr je zákazník smlouvu o hypotečním úvěru.