Město Liberec se vrátilo k fungování Rady architektů


Vydáno: 16.02.2018 | Aktualizace: 16.02.2018

Před více než čtyřmi lety byla práce Rady architektů pozastavena, jelikož orgány města rozhodly, že nepotřebuje fungování této organizace. Nyní se však rozhodl pokračovat v práci Rady architektů a okamžikem, kdy město provádí přípravné činnosti s cílem vrátit se k plnému struktury činností.

Již byl přijat tým specialistů, který bude pracovat ve prospěch města v rámci Rady. Vyšlo najevo, že skupina účastníků se skládá ze sedmi osob, přičemž dva z nich jsou osoby z jiných států, a byly zapojeny do Liberce právě pro činnost rady architektů.

Zahraniční odborníci byli vyzváni, aby se mohla oslabit obvyklé stereotypní představu o modernizaci městské místními architekty čerstvý mínění zahraničních odborníků. Vize zahraničních architektů je obzvláště cenná a strategicky důležitá, pokud má být realizován rozsáhlý projekt velkého zahraničního investora.

V takových případech je obzvláště důležitá zkušenost kolegů z jiného státu. Navíc pozvaní odborníci plánují přednášku místních architektů a předají jim své zkušenosti a znalosti.

Navzdory skutečnosti, že fungování architektů Rady by znamenal další vážné finanční náklady než činnosti jedním nebo dvěma odborníky, nicméně, město to považuje za nezbytné opatření. Organizace by měla působit jako poradní asistent primátora a hlavního orgánu pro modernizaci a zlepšení města. Všichni členové Rady jsou profesionální architekti s dlouholetými zkušenostmi

Primátor Liberce vyjádřila názor, že územní plánování a vytvoření atraktivního urbanismu mnohem lépe naslouchat více názorů a dospět ke společnému závěru, než následovat rozsudek jedné osobě. Kromě toho byla činnost Rady plánuje přilákat nezávislých odborníků, kteří mohou pomoci vyřešit mnoho problémů spojených s rozvojem městské infrastruktury a přilákat investory.