Meinl bank


Vydáno: 29.04.2016 | Aktualizace: 29.04.2016

Meinl Bank Aktiengesellschaft, pobočka Praha se nachází v České republice. Je to jeden z 59 úvěrových institucí působících v České republice. Banka dává jasné vklady záruky zákazníků. Pojištění vkladů kompenzovat určité vklady, které patří do vkladatelů banky, která se stává schopen dostát svým závazkům.
Všechny pobočky zahraničních bank působících v České republice jsou zapojeny do systému pojištění vkladů ve svých zemích. To znamená, že Meinl Bank Aktiengesellschaft, pobočka Praha se podílí na systému, aby byla zaručena vklady v Rakousku.
V případě Meinl Bank Aktiengesellschaft, pobočka Praha selhání, nazvaný přispěvatel, pokrývající účty v bance, bude věnována následující náhradu:
Oprávněné Investoři fyzické osoby, právnické osoby
Kryté bere v úvahu všechny pozůstatky úrokových a neúrokových účty
Minimální rezervy minimální velikost úvěrové instituce potřebné držet rezervy u centrální banky. Každý může být pro různé účely, a proto může mít několik různých identifikátorů. ID MFI (měnové finanční instituce Identifier) je kód, který je jedinečný pro každou instituci v seznamu měnových finančních institucí, které poskytl ECB (Evropská centrální banka). ID MFI se tedy týká MFI se sídlem v Evropské unii. Alfanumerický kód, první dvě číslice představující dvoumístný kód pro MFI ISO zemi svého bydliště a zbývající počet číslic (aniž by bylo nepřístupné omezení) je jakákoliv kombinace alfanumerických znaků.
Depozitní instituce nabízejí širokou škálu vkladových účtů pro své zákazníky celou řadu splatnosti, abstinenční podmínek a úrokových sazeb. Podle statistik ECB, většina dohod depozitních cenné papíry mají splatnost kratší než 1 rok. Při posuzování příjmů vkladu tyto body by měly být vzaty v úvahu:
daň u zdroje: srážkové daně na úroky z vkladu; Daňové sazby se liší od země k zemi, stejně jako v místě bydliště vkladatele;
bankovní poplatky, například, může banka účtovat otevření vkladového účtu, účet údržby;
Inflace: reálná úroková sazba z vkladů může být vypočtena s použitím očekávané míry inflace;
Chcete-li hrubý odhad spolehlivosti vkladů v dané zemi, tyto možnosti jsou. Tato maximální částka je chráněn: maximální částka pojistného krytí u systému pojištění vkladů v zemi.