Maximální úvěrová pro své vlastní podnikání


Vydáno: 08.02.2017

V roce 2016 jste mohli vidět výrazný nárůst v českých malých a středních podniků. V důsledku toho význam úvěrů v České republice pro rozvoj podnikání se výrazně zvýšil. Mnoho českých podnikatelů se snaží dosáhnout vyšší úrovně razvytsya a přinést své podnikání na vyšší úroveň.


Většina začátečníků průmyslové podniky nejsou za požadované peněžního kapitálu, což by mělo stačit pro rozvoj podnikání. A jak částku potřebnou hodně, což někdy dosáhnout až několika desítek milionů, majitel firmy musí požádat do banky pro podporu.

Tak, jak provádět výpočty na maximální výši úvěrové půjčky pro začínající podnikatele? Samozřejmě, že každá finanční společnost v České republice jí drží tohoto výpočtu, ale u 67% 100 je následující.

Analýza vyhodnocení potenciálních dlužníků

V první fázi před potenciální dlužník poskytnout sumu peněz, kterou žádá věřitele musí posoudit likviditu tím vyšší zisk, tím větší je objem hotovostních úvěrů. Na příjmové struktury spočívající věřitel učiní všechny potřebné výpočty a zjistí nejvyšší možnou úroveň měsíční platby, která bude platit majiteli potenciální úvěr.

Podle programy úvěrů, může hladina nejpohodlnější měsíční platba nesmí přesáhnout padesát procent měsíčního příjmu.

Někdy věřitel posoudil vyhlídky podniku, může zvýšit laťku na pětašedesát, a někdy až sedmdesát procent.

Rezerva na půjčky peněz

Věřitel je rovněž oprávněn posoudit likvidní majetek dlužníka. Mnoho komerčních finančních institucí ochotni dělat více loajální podmínky pro poskytování úvěrů v hotovosti v případě, že potenciální dlužník bude poskytovat nějaké zajištění.

Jako kolaterál mohou být poskytnuty spets.tehnika vozidla jiné any-jinému účelu nemovitostí, které jsou na rovnováhu v organizaci. Dokonce i zařízení používané ve výrobě mohou být ponechány jako kolaterál. Jedinou podmínkou, které se použijí na majetku je jeho likvidity.

Je třeba také vzít v úvahu, že hodnota případného zajištění překročit částku půjčil asi o padesát procent.

Analýza aktiv a pasiv

Finanční společnost bude rovněž obsahovat analýzu stávajících aktiv a pasiv společnosti. Při výpočtu budou k dispozici v důsledku jiných úvěrových institucí; daňový poplatek; hotovostní úvěry, které společnost přijala třetími stranami; nedoplatky mzdy zaměstnancům. Kromě toho bude analyzovat reálné příjmy a organizaci Fondu úspory.

Banka s největší pravděpodobností odpověď zní ne, je-li množství dostupných dluhu firma bude přesahovat částku pravidelného příjmu pro třicet až čtyřicet pět procent. Některé společnosti vydávající kreditní karty může poskytnout úvěr, i když rozdíly v šedesát dvě procenta.

Také věřitel může rozhodnout, že sníží částku požadovaných prostředků úvěru, ale přesto poskytnout úvěr. Kromě toho může být půjčku začít podnikat, a zásluhu na rozvoji již začala.

V případě, že věřitel je spokojen výkon a výsledky zkoušek, bude finanční společnost zvážit změny procento času, že dlužník očekává, že obdrží půjčku a vzít v úvahu mnoho jiných vnitřních a vnějších faktorů a poskytly prostředky pro společnost.