Máte finanční problémy? Zažádejte o radu odborníky


Vydáno: 21.04.2017

Počet lidí ve finanční tísni poslední dobou přibývá, odbornou pomoc vyhledávají ve stále větší míře. Nejčastěji se obrací na občanské poradny a specializovaná poradenská zařízení. ČSOB dlouhodobě podporuje preventivní aktivity v oblasti finanční gramotnosti i dluhové poradenství. Od roku 2007 přispěla na vzdělávání a poradenství více než 31 milionů korun.

„Počet zadlužených lidí neustále roste, a proto financujeme projekty, které zúčastněné učí, jak zacházet s penězi, jak efektivně spořit a jak lépe investovat do své budoucnosti. Od roku 2010 vyhlašujeme Nadační program vzdělání, ve kterém jsme dosud podpořili 60 projektů celkovou částkou 6 milionů korun. Velký význam má také podpora poradenství, které je lidem poskytováno bezplatně, aby je odborná pomoc nepřivedla do ještě větších finančních potíží,“ vysvětluje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Nadační program vzdělání každý rok věnuje projektům spojeným s finanční gramotností 1 milion korun. Od roku 2014 jej ČSOB vyhlašuje ve dvou kolech. V letošním ročníku ČSOB rozdělí 2 miliony korun. První polovina částky poputuje organizacím, které zvyšují finanční gramotnost interaktivní formou a druhýmilion korun těm, kteří se zaměřují na bezpečnost v online prostředí. „Vybíráme především ty projekty, které se soustředí na seniory, osoby sociálně znevýhodněné nebo osoby se zdravotním postižením. Tito lidé jsou z hlediska financí nejvíce zranitelní,“ říká Alena Králíková.

Jedním z projektů, který ČSOB zařadila do Nadačního programu vzdělání, je Hospodaření s penězi, který zastřešujeAsociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Cílem projektu je prohloubit finanční znalosti a dovednosti nezbytné k samostatnému a nezávislému životu lidí s poruchou autistického spektra. Obecně prospěšná společnost Cesta integrace, o.p.s. se svým projektem Občanská poradna – finanční, dluhové poradenství a osvěta pro seniory zaměřuje na seniory. Poradenství poskytují občanské poradny v Říčanech, Mnichovicích a Benešově. Projekt zahrnuje také osvětovou a preventivní kampaň v regionálních médiích.

Bezplatné dluhové poradenství podpořila ČSOB od roku 2008 částkou více než 25 milionů korun.Banka spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi, kterými jsou Asociace občanských poraden (AOP)a Poradna při finanční tísni.

Dluhové poradenství, projekt nezávislého a specializovaného poradenství Asociace občanských poraden (AOP) běží od roku 2007. Veřejnost se může v poradnách bezplatně informovat o čemkoli, co ji z oblasti financí zajímá. Do aktivit AOP spadají také odborné vzdělávací semináře.

Komentář Stanislava Skalického, ředitele Asociace občanských poraden:

„Díky ČSOB poskytujeme dluhové poradenství ve 20 občanských poradnách po celé České republice. Tuto finanční podporu vnímáme jako projev společenské odpovědnosti a výraznou pomoc při řešení problémů sociálně potřebných klientů, kteří nemají dostatečné zázemí, aby dokázali svou situaci vyřešit bez pomoci druhých. K nejzranitelnějším z hlediska rizika předlužení patří matky samoživitelky nebo osamělí senioři. Část výše zmíněné finanční podpory je využita na vzdělávání poradců, tak abychom zajistili kvalitu poskytovaného poradenství. Další podporovanou činností poraden je osvěta šířená prostřednictvím seminářů pro veřejnost. Tyto semináře jsou zaměřené zejména na problematiku největších rizik zadlužení, jako jsou např. nebankovní půjčky, spotřebitelské zájezdy, podomní prodej atd. Společný projekt s ČSOB nám také umožňuje sbírat kazuistická a statistická data, která jsou pro nás důležitá zejména při jednání s orgány veřejné správy. Díky nim můžeme upozorňovat na největší problémy v této oblasti a aktivně se účastnit připomínkování novel zákonů souvisejících s touto problematikou.“

Komentář Davida Šmejkala, ředitele Poradny při finanční tísni:

„Pomáháme radou a zkušenostmi zadluženým a předluženým občanům, kteří vyhledají naše pobočky či zavolají na bezplatnou linku. Spolupráce s ČSOB, stejně jako s ostatními renomovanými bankami, nám dlouhodobě umožňuje poskytovat poradenské služby zdarma a ve vysoké kvalitě. To se odráží na stoupajícím využití našich poradenských kapacit. Přestože naše poradny navštívilo již 80 tisíc dlužníků, na zvyšování povědomí o pravidlech finančního hospodaření je třeba stále pracovat.“