Linky úvěrového rizika


Vydáno: 01.12.2016

Obyvatelé České republiky opakovaně byl svědkem vzestupů a pádů (bankrotu), úvěrových institucí a investičních fondů. Poměrně často se stávalo, že agresivní reklama se rychle změnilo novinových inzerátů k selhání jedné nebo jiné finanční instituce.

V tomto směru poněkud ostře vyvstává otázka - jaký druh rizika jsou úvěrové instituce, a dlužníci sami v ohrožení? Koneckonců, jak žadatele o úvěr alespoň jednou jak to dopadá, každý z nás ... To je důvod, proč bych chtěl vědět dopředu a být připraven na jakýkoli druh konfliktů, které čekají a občanů, kteří se odvažují vzít úvěr, a organizace, které ji publikuje úvěr.

Tato otázka má zvláštní význam s ohledem na finanční krize amerického hypotečního trhu zpomalil nemá vliv na finanční systém vyspělých zemích Evropy a světa. Není divu, že obyvatelé České republiky si také myslí, než si vzít bankovní úvěr, zajímalo nejpozději reagují ...

Za prvé, když uděláte nějaké půjčky s rizikem obou stranách: úvěrovou institucí a samotného dlužníka. Banka by pak mohl být konfrontován s tím, platební neschopnosti dlužníka a občanem - neschopnosti splácet úvěr na vlastní pěst. Důvody pro úvěrová rizika jsou následující:

- Negativní trendy v ekonomice; krize, některé sektory ekonomiky (stavebnictví, finance, obchod vnitřní a vnější, atd.);
- Pokles podnikatelské činnosti dlužníka;
- Nestabilní politická situace v zemi, což způsobuje negativní změny v ekonomice, pokles příjmu atd .;
- kolísání cen na trhu, což způsobuje změny v tržní hodnotě bankovní záruce;
- Zhoršení pověst dlužníka vzhledem ke svým nelegitimním činnosti, porušování zákonů České republiky, a jiní.

Kromě toho tam jsou kreditní rizika spojená s konkrétními aktivitami této nebo jiné finanční instituce:

- Riziko portfolia - je přímo závislá na složení aktiv úvěrových institucí;
- Vnitřní rizika týkající se dobré pověsti dlužníka, jeho stability a solventnosti;
- Riziko koncentrace, která je závislá na dlužníkovi, rozsah jejího podnikání, atd.
- Operační riziko spojené se stavem obchodních procesů s dlužníkem, a podle toho, jak vážně se podílí na procesu řízení splácení.