Limit kreditní karty


Vydáno: 19.09.2016 | Aktualizace: 20.09.2016

Přejeme naše budoucnost jsou nekonečné, na rozdíl od schopnosti. Ten, kdo vynalezl kouzlo věděl, co udělal. Nelíbilo se magické objekt kus barevného plastu, s nímž můžete získat velkou sumu peněz? Získejte to všechno najednou, výdaje, s minimálním úsilím. Ale tady jsme dohání neúprosnou limitu nebo limitu kreditní karty. Určete limit velikosti zaměstnanců banky, studium dokumentů poskytnutých potenciálním zákazníkem. Ale existují kritéria pro banku, které jsou závislé na limitu. Konkrétně se jedná o následující:

1. Výše úvěru je závislá na platu klienta a obvykle ne víc než ona. Nicméně, některé banky mohou nabízet kontokorentní úvěr ve výši přesahující plat potenciální zákazník několikrát;

2. Pro co možná by rozhodně předložit potvrzení o solventnosti;

3. Výše úvěru bude záviset přímo na typu vašeho budoucího plastové karty, která určuje jeho bezpečnost. Takže hranice dané kartou Gold bude více než mapy Standart.

4. Místo výkonu práce také hraje roli. V případě, že společnost je partnerem banky, bar stoupá cenově limit.

V případě, že zákazník není zákazník programu banky nebo večírek mezd, úvěrů nebo dříve nebyl původně nastaven malý limit kreditní karty. Výjimkou je mapa "premium" class.

Tak, to může být stejné a závisí na typu kreditní karty, a mohou být určeny pro každého jednotlivce a liší se podle kritérií stanovených bankou, příjem, kreditní historii, četnosti používání karty. Ale přesto - je limit a je nastaven jako limit na maximální částku k dispozici na kartě.

Jak zvýšit limitu kreditní karty?
Může být revidováno směrem nahoru nebo odmítnout majitele aplikace. Chcete-li zvýšit vaše finanční možnosti jsou dva způsoby: vyjádřit svůj záměr mít velké množství podání žádosti v této organizaci, která je věřitelem, v němž žádá zvýšení úvěrového limitu na své plastové karty. Nebo čekat a doufat, že politických opatření loajality a přilákat zákazníky, banka sama zvýší částku na plastové karty.

Takže, vše ve svých rukou a vy se rozhodnete napsat prohlášení. V případě nutné provést řadu požadavků a poskytne následující:

• Důkazy o vaší schopnosti splácet. Vaše finanční možnosti byly v posledních letech zlepšila, což potvrzuje prohlášení připojené k novému výkazu zisku a ztráty;

• Aktivní používání kreditních karet.

Až dosud jste opakovaně aktivně používají úvěrové částky;

• platby Disciplína odkup.

Dáte všechny platby včas podle smlouvy o úvěru;

• Jak byla použita kreditní karta. To hraje pozitivní roli bezhotovostních plateb.

V případě, že limit kreditní karty zvyšuje banku, dostanete tuto SMS-zpráv. Důvod pro zvýšení maximální výše, může být stále nové kreditní karty namísto starých, vypršela. Můžete přijmout banku a podílet se na akci.
Zvýšení úvěrového limitu, obvykle dochází postupně. Mírně rostoucí statistiky Banka sleduje na stejných parametrech: kázně, aktivity a solventnosti, sledování dynamiky výdajů a vrácení finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že úroková sazba u kreditních karet je vysoká, je někdy žádoucí neplánuje zvýšit limit na mapě. Aby nedošlo k nedorozumění s splácení dluhu, a dokonce i možnost soudních sporů, zaměstnanci banky se měli ptát majitele kreditní karty s oznámením o možné budoucnosti zvýšit limit na transakci v daném období. Další události se mohou vyvinout ve dvou dějů. Panuje shoda - zvýšení limitu. Žádná dohoda - bez limitu zvýšení. Tak ať vaše přání, aby se vždy splní vaše schopnosti.