Lidé půjčují lidem. Srovnání P2P platforem


Vydáno: 29.03.2017

Pro úvěr už nemusíte jen do banky, vynechat můžete i nebankovní společnosti. Prostřednictvím P2P platformy si půjčíte od konkrétních lidí. Kolik za takovou půjčku zaplatíte a na co dát pozor? Poradíme.
Na jedné straně zájemce o úvěr, na straně druhé investor – soukromá osoba ochotná půjčit. Mezi nimi peer-to-peer platformy, které půjčku (respektive investici) zprostředkují. Vystaví poptávku žadatele, sepíší smlouvu a zajistí přesun peněz mezi dlužníkem a věřitelem. Samotné hledání investorů pak nejčastěji probíhá formou internetové aukce. Potenciální dlužník zadá částku, dobu splácení a maximální úrok, který je ochotný akceptovat – většinou platí, že investoři můžou nabízet úrok pouze nižší nebo stejný. Pak už stačí čekat na nabídky. Někde je potřeba ke schválení úvěru profinancování celé požadované částky, jinde můžete vybrat i míň. Rozdílná jsou i pravidla pro počet investorů – některé platformy vyžadují proinvestování jedné půjčky několika investory, jinde stačí pouze jediný věřitel ochotný pokrýt celou částku.

Najdou se ale i platformy – konkrétně Zonky a Benefi, kde o úroku nerozhoduje dlužník ani investor. Zájemce o půjčku totiž rozřazují do několika ratingových skupin, z nichž každá má předem stanovenou úrokovou sazbu.

Doložení příjmů i starších úvěrů
Žádost o půjčku prostřednictvím P2P platformy se samozřejmě neobejde bez registrace. Ta kromě zadání jména, adresy či e-mailu, obnáší také vyplnění údajů o rodinném stavu a informace o zaměstnání. V žádosti je také potřeba uvést, zda a v jakém jste pracovním poměru, jak dlouho u konkrétního zaměstnavatele pracujete a jaký je váš měsíční příjem. Přiznat byste měli i úvěry, které aktuálně splácíte.

Zájemce o půjčku vedle toho musí doložit také řadu dokumentů prokazujících totožnost i výši příjmů. Někde stačí výpis z účtu za poslední tři měsíce, jinde vyžadují potvrzení přímo od zaměstnavatele, případně daňové přiznání, pokud jste OSVČ. Většina platforem chce také výpis z Centrální evidence exekucí a výpisy z registrů dlužníků. Pokud je nevyžaduje přímo P2P platforma, může o ně později požádat investor. Obecně totiž platí, že čím víc informací o sobě nabídnete, tím jste pro věřitele důvěryhodnější. Kromě většího množství nabídek tak můžete dosáhnout třeba i na lepší úrok.

Úrok podle platformy
Kolik za úvěr zaplatíte, závisí jednak na nabídce konkrétních investorů, ale i na platformě, kde o půjčku žádáte. Zatímco na Bankerat se roční úrok nejčastěji pohybuje v rozmezí 30 až 45 procent, například na Zonky půjčují investoři s úrokem od 3,99 do 15,99 procenta ročně. Pro srovnání – úroky spotřebitelských úvěrů v nabídce tuzemských bank většinou dělají šest až třináct procent za rok. I tady nicméně záleží, jak banka posoudí vaši schopnost splácet a jaký úrok ve finále nabídne.

Krom úroků je nutné počítat také s dalšími poplatky. Tím nejzákladnějším je poplatek platformě za zprostředkování úvěru – jedno až pět procent z dlužné částky. Další náklady může představovat výpis z Centrální evidence exekucí nebo výpisy z bankovních a nebankovních registrů, případně registru dlužníků SOLUS. Na některých P2P platformách můžou investoři požadovat také další záruky – zástavu nemovitosti, podepsání směnky nebo ručitele úvěru. Například Žlutý meloun.cz vyžaduje po zájemcích o půjčku podepsání dohody o srážkách ze mzdy v případě zesplatnění úvěru. Jako zájemce o půjčku samozřejmě můžete takové podmínky odmítnout.

Pozor na sankce a rychlé zesplatnění
Řada poplatků – respektive sankcí – samozřejmě čeká na toho, kdo nebude úvěr řádně splácet. Jakmile se dostanete do prodlení se splátkou, počítejte s úroky z prodlení nebo smluvními pokutami, které většinou dělají několik procent z dlužné částky. Vedle toho si P2P platformy účtují také proplacení účelně vynaložených nákladů za odesílání upomínek – v praxi jde o částky v řádu stokorun.

Pozor si dejte také na takzvané zesplatnění úvěru. Pokud budete některou ze splátek dlužit delší dobu, můžou P2P platformy přikročit k zesplatnění půjčky. V praxi to znamená, že už dál nebudete smět svůj dluh umořovat v pravidelných splátkách – věřitel bude chtít celou částku najednou. U většiny platforem dojde ke zesplatnění úvěru za jeden až dva měsíce prodlení. Za zesplatnění pak náleží věřitelům další smluvní pokuty, případně zákonný úrok z prodlení.