Lidé lidem. Peer-to-peer půjčky: Snazší cesta k úvěru i výhodná investice


Vydáno: 01.03.2017

Bez banky. Bez úvěrové společnosti. Přímé půjčování peněz „od člověka k člověku“ prostřednictvím internetových aukcí se pomalu zabydluje i u nás. Co by vás motivovalo si prostřednictvím takové platformy půjčit? Byli byste ochotni půjčovat jiným? Kolik a za kolik?
Představme si dvě skupiny lidí – ty, kteří si potřebují půjčit, a pak ty, kteří mají naopak přebytek peněz a hledají pro ně uplatnění. Mezi těmito dvěma skupinami pak stojí nezávislý mechanismus, který je efektivně propojí, zajistí zhodnocení bonity dlužníka, tedy jeho schopnosti splácet, a postará se i o automatizovanou distribuci peněz oběma směry, to vše za transparentních podmínek a za poplatek daleko nižší než v případě bank.

Představa jistě lákavá, v dnešní době zhmotněná díky mnoha úspěšným peer-to-peer (P2P) projektům zejména ve Velké Británii, USA i dalších zemích.
Jak peer-to-peer půjčky fungují?
Poptávka: Chci si půjčit

Potenciální dlužníci se na aukčním serveru nejprve zaregistrují a vyplní o sobě požadované údaje. Obecně platí, že čím víc informací o sobě nabídnete, tím výhodnější podmínky vás čekají. Čisté registry jsou zásadní plus, podobně jako nemovitost v osobním vlastnictví. Exekuce na krku naopak důvěru potenciálních investorů snižuje. Vše je tedy velmi podobné, jako když žádáte o půjčku v bance.

Dalším krokem je zadání částky, kterou si chcete půjčit, a doby, za kterou byste ji chtěl splatit. Některé platformy vám pak vypočítají úrokovou sazbu samy, jiné vám dovolí sazbu zvolit podle vašeho uvážení. Pak už jen stačí stručně vysvětlit, proč si chcete peníze půjčit.
Provozovatel P2P platformy následně prověří příslušné registry a další údaje o žadatelích o úvěr. Když pak přičteme informace o požadované výši úvěru, jeho účelu a délce splatnosti, případně o možnostech jeho zajištění, lze spočítat riziko, od kterého se odvíjí úroková sazba.

Nabídka: Tobě, tobě a tobě bych byl ochotný půjčit

V tuto chvíli přichází na řadu věřitel. Ten si z nabídky žádostí, které provozovatel P2P platformy vyhodnotil jako důvěryhodné (obvykle projde selekcí pouze čtvrtina poptávek, v některých případech ještě méně) vybírá takové, do kterých by byl ochotný investovat. Dlužníkovi může nabídnout celou poptávanou sumu nebo jen její část. V některých případech rovněž určuje, jaký úrok by si u své půjčky představoval.

Je obvyklé, že úvěr neposkytuje jediná osoba, jediný věřitel. Zpravidla se na jich na něm podílí víc, i několik desítek. Přínosem pro investory je totiž diverzifikace – tedy možnost investovat po malých částkách (třeba jen několik stokorun) do mnoha dlužníků tak, aby rozložili riziko. Tímto způsobem je možné do značné míry eliminovat případnou ztrátu, dostane-li se některý z dlužníků do problémů se splácením.
Investor si zpravidla může vybrat, do jakých dlužníků investuje – může se rozhodovat především podle toho, na co si chtějí půjčovat, podle délky splatnosti, podle formy zajištění, samozřejmě i podle úroku, zkrátka podle všech dostupných informací. Proto je důležité, aby potenciální dlužník žádost o půjčku náležitě (a pravdivě) popsal.

Domluva: Tvoji, tvoji a tvoji nabídku beru

Jakmile se investor nebo investoři rozhodnou, vrací se míč na stranu dlužníka. Na něm je, jestli se rozhodne pro jeden z nabízených úvěrů, nebo si vezme pouze jeho část, nebo si půjčku poskládá z více nabídek.

Zisk provozovatelů aukčních serverů plyne z poplatků za správu a administraci jednotlivých úvěrů. U českých aukčních serverů „platí“ věřitel obvykle určité procento z půjčené částky ročně nebo fixní poplatek, který se strhne z prvních splátek.
Dlužníkovi se rovněž účtuje určitě procento (zhruba 3,5 až 5 procent z výše úvěru) v závislosti na délce splácení. Některé servery pak nabízejí kombinaci fixní částky a nižšího procenta z objemu úvěru.

Výhody a nevýhody
Jaké jsou tedy nevýhody a rizika peer-to-peer půjček?

Pro žadatele o úvěr minimální – zprostředkovatel posoudí jeho důvěryhodnost a schopnost splácet stejným způsobem, jakým to dělá banka. Poplatek za zprostředkování je splatný až v okamžiku připsání peněz na účet dlužníka.

Naopak investování prostřednictvím platformy s sebou jistá rizika nese – zejména jde o riziko nesplácení úvěrů. Toto riziko je možné zásadně snížit jednak výběrem dlužníků a jednak diverzifikací: jako u všech investic platí, že sázky na jedinou kartu se nevyplácejí. Na rozdíl od peněz uložených například na spořicím účtu je také nutné počítat s omezenou likviditou takovéto investice.

V České republice se koncept peer-to-peer půjček teprve zabydluje. Otevírá dosud nevídanou možnost výhodného přímého investování na straně jedné, a možnost dostupnějších půjček na straně druhé. Přítomnost banky jako tradičního zprostředkovatele nahrazuje výrazně levnější a transparentní internetová platforma. Bude peer-to-peer v Česku stejně úspěšné, jako je v zahraničí?