Které sportovní cíle budou financovány ze strany státu


Vydáno: 03.07.2018 | Aktualizace: 03.07.2018

V České republice se předpokládá přidělování prostředků z rozpočtu země za účelem rozvoje některých sportů. Předtím by měla sestavit speciální vyhledávací skupina seznam nejžádanějších oblastí, které mají největší počet účastníků. Nejde jen o profesionální sporty, ale také o amatéry. To znamená, že orgány mají v úmyslu zlepšit situaci v zemi a vyprovokovat populace ve větší míře pro vpíchnutí Sport a realizovat jej aktivně ve svém životě.

Na území státu bude vytvořena speciální instituce, která bude provádět takové analytické studie a určí, která ze sportů potřebuje státní podporu. Agentura pro rozvoj sportu vzít v úvahu množství sportovních oddílů přímo v každém regionu země, a počet sportovců a trenérů, kteří vyučují konkrétní sport.

Takový obrázek v kategorii prioritních oblastí je plánován na přidělení asi 15 typů. To však neznamená, že méně populární sekce budou ze seznamu vyloučeny a zbaveny státní podpory. Agentura pro rozvoj sportu se stane obdobou organizace, která existuje v sousedním Rakousku. Například se zvyšuje financování lyžování a fotbalu.

Zástupci agentury uvedli, že výběr priorit s Českou republikou je spíše komplikovanou otázkou. V současné době probíhají aktivní jednání a diskuse o určení druhů sportu, které potřebují dodatečné financování. Zde je důležitá účinnost účastníků určitého sportovního trendu, stejně jako existence určité národní tradice. V současné době je důležité určit, zda je jisté, Češi genetická predispozice k jednomu z existujících sportu a který z nich je nejvíce historické v zemi.

Zástupci poznamenali, že pro sporty, jejichž zástupci reprezentují zemi na mezinárodních soutěžích, tento program není zaslán. To znamená, že obdrží potřebnou státní podporu bez dalších seznamů priorit. Jedná se o sport, ve kterém se účastní nejen vysoce profesionální sportovci, ale i obyčejní lidé. Proto je nutné zvýšit masovou povahu ve sportovních sekcích mezi obyčejnými lidmi.