Kreditní o kopie pasu: Je možné jej získat?


Vydáno: 31.01.2017

Počet obyvatel České republiky aktivně využívají bankovní úvěr nabídek. Často hybnou silou pro české občany mají shromáždit velké množství dokumentů. Někteří potenciální vypůjčovatelé, vyvstává otázka, je možné získat úvěr na kopii svého pasu nebo jinými dokumenty patří mezi povinné pro úvěr?


požadavky bank


Před zájem o možnost využití kopie by měly splňovat požadavky na finanční instituce. Možná, že potenciální dlužník a nepotřebuje kopii, a bude předkládat originály všech dokumentů.

Seznam dokladů, bez kterých to bude trvat úvěr, vždy zapsána v cestovním pasu. Pouze v některých případech, že banka souhlasí s tím, aby se na jeho místo jiný identifikační doklad občanů. Povinné požadavkem je dostupnost žádosti o úvěr, který může být dokončen doma po vytištění na oficiálních stránkách věřitele nebo odeslat přes internet sestaveného přímo do pobočce banky. Málokdo dnes čerpá úvěry bez doložení schopnosti platit. Téměř vždy nutná SNILS, cín. U mužů je nezbytným předpokladem pro podání vojenský lístek 27 let. Mezi dalších cenných papírů, které mohou napomáhat věřitele patří: manželská smlouva, oddací list nebo rozvod, rodný list dítěte nebo více dětí.

Používání kopie


Ne vždy má člověk možnost prezentovat vybrané bankovní věřitele originálních dokumentů a pak se zajímají o možnosti využití kopie. Samy o sobě jsou tyto kopie jsou běžné kusy papíru, které nemají žádnou právní sílu. Bankovní expert může trvat až když uděláte úvěr pouze v případě, že nezávisle na záběr z původního dokumentu.

Certifikace notáře


Banky odmítají používat kopie pro poskytování úvěrů, protože mohou představovat i podvodníci. Pokud je člověk schopen předložit původní věřitel, může jít na notáře a provádět certifikaci kopií. Tento papír, který již má nějakou sílu. Jako zajišťovacích kopií dnes často uchylují, když ani nemůže prostě nechtějí zobrazit originální dokument. Podle zákona banka má právo odmítnout poskytnout úvěr na ověřenou kopií a ve většině případů české finanční instituce dělají jen to. Notář není schopen ověřit pravost originálního dokumentu a jednoduše váš certifikát potvrzuje, že kopie byla odstraněna z originálu které mu byly předloženy.

výjimky


Podle zákona, nikdo nemůže věřitel nehodí případě, že dlužník nemůže předkládat originály dokumentů. Praxe rovněž ukazuje, že v některých případech vypůjčené prostředky získat tak ještě možné. S zkopíruje do velkých finančních institucí by se neměla vztahovat. Tento svědomí banky cení svou pověst, takže stačí dát klientovi kopii prominutí. Ale menší banky, že nedostatek úvěrů zákazníků může jít o porušení pravidel a získat úvěr jen za fotokopie.