Kreditní dluh - odkud pocházejí?


Vydáno: 07.12.2016

Od počátku minulého roku, spotřebitelské úvěry sazby začaly zvyšovat. Tento vývoj přispívá k mnoha aktivních kampaní, provádění bankovních organizací. Trendy v tomto segmentu úvěrového portfolia naznačují pozitivní trend v budoucnu. Ale vztah mezi bankami a dlužníky nejsou vždy růžové.

Institut nezastaví bankovní úvěry zlepšila díky přijetí legislativních aktů a vnitřní rozhodnutí většiny finančních institucí. Ale spory a problémy mezi stranami je tam pořád. Jeden z nesporný důkaz toho je neustálý nárůst počtu opožděných plateb na spotřebitelských úvěrů zdobené. Zkušenosti navíc ukazují, že některé úvěrové instituce po splatnosti ceny rostou rychleji než vydávání přímé úvěry. Jako nepřímé potvrzení této situace může mít za následek roste jako sněhová koule velikosti nákladů a výdajů bank - v posledním roce pro tuto položku vzrostl o 140%.

Kreditní dluh - hlavním důvodem

Když už mluvíme o zpoždění, nejvíce neslýchané v tomto ohledu jsou považovány za nezodpovědné dlužníky. Poměrně časté jsou případy, kdy potenciální zákazníci bez čtení podepsat smlouvu o úvěru bance nebo číst rychle a nedbale. Pro takové dlužníci potřebují určitý čas sama na splácení úvěru je překvapivý a nesrozumitelný.

Ale věci jsou různé a mnoho příčin nesplácení úvěrů pochopitelné. Nepříjemné úpravy mnoho dlužníků úvěrovou historií učinil finanční krizi. Eliminace a redukce podniků vedlo k masivním ztrátám pracovních míst, mnoho zaměstnanců se podstatně sníží plat - to vše dohromady vedlo k tomu, že většina dlužníků prostě nemohl servisujeme úvěrů poskytnutých. Na těchto objektivních důvodů založeny mnoho úvěrových institucí začala nabízet svým zákazníkům širokou škálu řešení problémů - včetně rozšíření půjček na nové podmínky, restrukturalizace úvěru či reorganizace.

Ale takové volby nabízen není pro každého. V případě, že klient je povoleno nebo vícenásobné dlouhé zpoždění splácení úvěru, většina bank v reakci na žádost o restrukturalizaci úvěru dostane zamítnuty. Ale svědomití zákazníci mohou očekávat, že banka jim poskytne plnou podporu. Ale také se stává, že nejzodpovědnější dlužník připouští zpoždění, nedostatek diskutovat s finančními institucemi s cílem změnit podmínky smlouvy o úvěru. Takové případy banky jsou považovány za individuálně, a je-li "dělat skluzu," dlužník má v úmyslu pokračovat vzájemně prospěšný vztah s věřitelem, ve většině případů je kompromis.

Pokud banky jsou na vině ...

Nepoctivost se vyskytuje nejen ze strany dlužníků. Některé banky záměrně provokují situace, že dlužníci jsou prostě beznadějné. Bohužel, věřitelé často vyžadují předčasné splacení úvěru nebo nastavit přemrštěné úrokové sazby pro úvěry. Můžete zmínit spolupráci "s černým sběratelských návštěv nebo bezpečnostní služby. Netřeba dodávat, že takové metody neschválí legislativu.

Dlužníci, kteří jsou v takové situaci, mají právo u soudu napadnout podmínky smlouvy o úvěru nebo akcemi banky. A stále více soud bere na stranu ošidili občany. Mezi nejčastější porušení v bankovním sektoru zahrnují poplatek za otevření úvěrového účtu a body dohody, v nichž banka možnost jednostranně změnit úrokovou sazbu z úvěru.