Kreditní a jeho cíle


Vydáno: 12.01.2017

Úvěr je založen na vzájemné dohodě, jako věřitelem a dlužníkem dohody stanoví používání hotovosti nebo zboží na základě rotačního systému a za poplatek. Návratnost je předmětem se strany dohodly postupy. Výše odměny se vypočítá a vyplácí v souladu se zavedenou strany harmonogramu. Obvykle se tento poplatek se počítá jako procento z převáděné částky v rámci dohody.

Potřeba úvěru je kvůli rozdílu v objemech, tak i tržeb z prodeje zboží nebo služeb a provozní náklady dlužníka. Úvěr je určen pro uzavření pro věřitele dlužníka, dokud neobdržíme finančních prostředků. Tyto přestávky může dojít při dlouhodobé výrobní cyklus. Například výstavba cyklus je dlouhý a práce mezi jeho začátku a skončil objektu je dostatečně dlouhá doba.

V některých případech, kdy nesmí být použity konvenční metody získávání investic, jako je například zvýšení základního kapitálu na úkor účastníků umístění majetkových či dluhových cenných papírů, úvěr může být použit pro investiční účely. Investice mohou být považovány za náklady na výstavbu, modernizaci dlouhodobého majetku nebo expanzi.

Pokud se sníží úvěrování běžných nákupních a prodejních transakcí lze říci, že úvěr peníze prodává za cenu vlastní plus procento úvěru s úhradou ceny v budoucnu. Procento může být viděn jako odměna za možnost splácení a po určitou dobu.

Komoditní úvěr je prodej zboží na odloženou platbu a vlastnictví zboží přechází na kupujícího a vypořádání dochází v budoucnosti. Platba na splátky nebo zaplatit účet. Příkladem je prodej veřejných statků ve splátkách. Třeba odlišovat pro půjčky a splátkového prodeje. Úvěrové prodeje kupující je bankovní úvěr a koupil produkt. Budoucí vztahy s splácení úvěru vyskytující se mezi bankovních úvěrů a kupujícím. Často zakoupené zboží může sloužit jako kolaterál, poskytuje úvěrové závazky. Prodávající v tomto případě, nevstupuje do úvěrových vztahů. Splátka je případ, kdy věřitel banka nemusí účastnit. Rizika se vztahuje prodávajícím.

To znamená, že půjčka pomůže urychlit oběh finančních prostředků a má investiční funkci.