Konflikt mezi Uberem a řidičem taxíku by měl být vyřešen


Vydáno: 24.07.2018

Mezinárodní americká společnost Uber, která vytvořila speciální mobilní aplikaci umožňující uživatelům vyhledávat, volat a platit taxi služby, nedávno podepsala smlouvu s daňovou službou České republiky. Nyní budou řidiči taxi povinni zavést elektronické registrační pokladny do svých vozů a zaznamenat výši příjmu. Ovšem řidiči služby tuto inovaci nevěděli a hrozili protesty. Dopravci odmítají stanovit svůj příjem zvláštním zařízením a považují toto opatření za nepřiměřené.

Dohoda byla podepsána dnes, ale vstoupí v platnost na podzim tohoto roku a zhruba se bude vztahovat pouze na nové řidiče vstupující do společnosti. V současné době existuje asi 2000 řidičů.

Uber obdržel licenci

V letošním roce společnost Uber získala licenci k výkonu své činnosti v České republice. Řidiči pracující v dané službě se proto budou muset zaregistrovat jako oficiální zaměstnanci a zaplatit daň z příjmu. Taxikáři, kteří upřednostňují společnost Uber vůči jiným organizacím, se domnívají, že společnost by tyto požadavky měla upustit, jinak by se mohla přesunout k přímým konkurentům.

V současné době podávají taxikáři Asociaci řidičů ČR žádost o přijetí opatření na zrušení zdanění. Jinak můžete očekávat velké dopravní zácpy v ulicích České republiky, jelikož řidiči slibují uspořádat hromadné stávky a protesty, opouštějí své vozy na silnici a nechtějí pokračovat dál. Orgány však trvají na tom, že tato opatření nepovedou k výsledkům, jelikož smlouva již byla podepsána a čeká na vstup v platnost. Proto je třeba na podzim roku 2018 očekávat zdanění řidičů obsluhujících v Uber.

Ministerstvo financí však slíbilo, že pomůže vyřešit konflikt a pomůže při hledání kompromisů. Opět bude tedy prokázáno, že moc České republiky a stávající právní předpisy mají pravomoc regulovat celkovou ekonomiku na území státu.