Komerční úvěry


Vydáno: 07.10.2016

Pokud jde o prodávajícího a kupujícího někdy je třeba na splátky nebo platby předem. V tomto případě se účastníci mohou používat komerční úvěr. Strange tento typ úvěrů, které věřitel může být jak se prodávající a kupující. Tento neobvyklý druh půjček umožňuje méně času k prodeji výrobku, a tedy vydělávat více. Chcete-li pořídit obchodní úvěr může obě entity dohromady a fyzické. Abychom pochopili výhody a nevýhody tohoto typu úvěru, měli byste vědět, co je komerční půjčku.
Často věřitel stánky prodávající i komerční úvěr je skvělá příležitost jak pro prodávajícího a kupujícího. To nejprve dostane ještě cenu za použití jeho výrobku je stále probíhá platba a druhý prodává výrobky. Tento typ úvěru je vhodné například v situaci, kdy je prodávající výrobce a kupující provádí pravidelně pořádek a své produkty prodává v soukromí (volitelně) nebo na přepážce z vlastního skladu. V případě, že kupující učinil objednávku na své soukromé klienta v případě, že objednávky na čas, může ztratit zákazníkem a výrobcem závod ztratit takového cenné stálé zákazníky. Z tohoto důvodu se z obchodního úvěru v této situaci je optimální.

Co je to obchodní úvěr?

Komerční úvěr - vztah dluhu mezi prodávajícím a kupujícím. Mohou být krátké trvání nebo trvalé. Výše úvěru nesmí být vyšší než kapitál, který dlužník může nabídnout věřitele.

Jak již bylo zmíněno, tento typ úvěrů může poskytnout oběma prodejci a kupci. Jak dát prodejcům více či méně jasné. Ale jak může takový úvěr na kupujícího prodejci? Například továrna má tento nepravidelný situaci: zařízení opotřebovaný a proto se zboží nemůže být dodáno včas, v době, kdy kupující již přišel, aby vzal zaplatit objednané zboží. V této situaci může kupující provést předem věřitele a nechat na náklady výrobce po vzniku smlouvy. Potom se výrobce zavazuje prodat své zboží za nižší než normální. V tomto případě může kupující prodávat jejich výrobky levnější než standardních podmínek dodávky.

Komerční úvěry - detaily a rysy!

V komerčních úvěrů má své pozitivní i negativní body. K prvně jmenovaným patří:
Možnost bez bankovních úvěrů provést oboustranně výhodných dohod o prodeji;
Zboží může být několikanásobně rychlejší;
Úroky z úvěru (pokud existuje) je mnohem nižší než v bance;
Latitude možnosti manipulace finančních prostředků.
Když už mluvíme o negativních aspektech komerčních úvěrů, na paměti následující:
Při použití procentního podílu bankovních úvěrů o návrhu zákona může být vyšší než při použití jiné komerční úvěr;
Rizika věřitele;
Výše úvěru je nižší než banka by mohla dát.

Jak získat komerční úvěr?

Jakýkoli typ úvěru přijímají vzájemnou dohodou obou stran (mezi kupujícím a prodávajícím). Každý typ komerčního úvěru je poskytován na vzájemně výhodných podmínek.

V komerčních úvěrů mají své vlastní odrůdy:
Bill úvěr - druh úvěrů zahrnující banky, kde zákon stojí dárce banka nebo jiná organizace pro splátek dluhu za zboží nebo služby.

Otevřít účet - pokud obě strany podepsaly smlouvu s otevřeným kontem, se jedna strana nebude muset žádat o půjčku. Ty mohou mít zboží na úvěr, a po uplynutí lhůty stanovené ve smlouvě uhradit platbu jednorázovou všech stávajících dluhů. Tento způsob je vhodný v případě, že strany spolupracují dlouhý a neustále se vztahují k sobě navzájem prostřednictvím komerčního úvěru. Zájem o tento druh půjček nejsou k dispozici.

Sezónní úvěr - použitelný v případě sezónního zásob. Například továrna vyrábějící upomínkové předměty dává úvěr pro zákazníky za období a konečnou realizaci, který je skladován nákupu suvenýrů a svátek prodeje a placení úvěru.

Zásilka - typ komerčního úvěru, který umožňuje kupujícímu odložit termín pro zaplacení zboží. Smlouva umožňuje kupujícímu při prodeji zboží, aby zaplatil dluh, pokud implementovat produkt nefungovala, on může vrátit zboží bez zaplacení smluvních pokut.
To znamená, že obchodní úvěr je způsob, jak vzájemně prospěšné spolupráce mezi dodavatelských firem či jednotlivců. A oba mají možnost výhodných výprodejů zboží.